Aktiviteter i Skedsmo Røde Kors

Skedsmo Røde Kors

Skedsmo Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Stortorget 24, 2000 LILLESTRØM
Telefon
415 23 382
E-post
post@skedsmo.redcross.no
Leder
Tarje Braaten
Nestleder
Kari Birkenes

Skedsmo Røde Kors benytter egen hjemmeside som du finner her.

Følg oss på vår Facebook-side.

Våre aktiviteter