Hjelpekorps i Ski Røde Kors

Ski Røde Kors

Ski Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Fjellklangveien 3, 1406 SKI
Telefon
64873535
E-post
leder@ski.redcross.no
Nestleder
Helge Bunæs

Det er to Røde Kors foreninger i Nordre Follo kommune. Ski - og Oppegård Røde Kors. Foreningene samarbeider, men drifter sine aktiviteter innenfor de tidligere geografiske kommunegrensene.

Kontaktpunktene til Oppegård Røde Kors

Om Ski Røde Kors

Følg oss på vår Facebook-side

Våre aktiviteter