Hjelpekorps i Ski Røde Kors

Ski Røde Kors

Det er to Røde Kors foreninger i Nordre Follo kommune. Ski - og Oppegård Røde Kors. Foreningene samarbeider, men drifter sine aktiviteter innenfor de tidligere geografiske kommunegrensene.

Adresse
Fjellklangveien 3, 1406 SKI
Telefon
64873535
E-post
leder@ski.redcross.no
Nestleder
Helge Bunæs
Leder
Georg Stub

Lokalforeningen slutter opp om Røde Kors sine formål og prinsipper, blant annet ved å ta initiativ til å øke tilbudet til ulike mennesker i nærmiljøet.

Velkommen! 

Kontaktinfo til Ski Røde Kors: 

Leder Ski Røde Kors
tlf: 64 87 35 35, tast 4

Leder Omsorg
tlf: 64 87 35 35, tast 3

Leder Hjelpekorps
tlf: 64 87 35 35, tast 2

Våre aktiviteter