Frivillige i Ullensaker Røde Kors

Ullensaker Røde Kors

Ullensaker mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Gislevollvegen 19, 2067 JESSHEIM
Telefon
63974317
E-post
post@ullensakerrodekors.no
Nestleder
Hans Petter Trondsen
Leder
Geir W. Olsen

Velkommen! 

Aktuelt og nyheter

Følg oss på vår Facebook-side. Her kan du også følge vårt Hjelpekorps, våre omsorgs-aktiviteter og vår bruktbutikk.

Om oss

Ullensaker Røde Kors eier Røde Kors huset «Solvang» på Sand, samt nytt flott lokale til hjelpekorpset. Her blir tilhørende humanitære aktiviteter drevet av både Røde Kors og i samarbeid med andre.

Som alle andre lag og foreninger trenger vi medlemmer. Det er dere som gjør at vi kan ha et høyt aktivitetsnivå.

Ullensaker Røde Kors trenger flere frivillige medlemmer til organisasjonen; styrer, komiteer, råd og utvalg. Vi trenger også flere frivillige for å kunne gjennomføre aktiviteter innen omsorg; besøkstjeneste, visitortjenesten, flyktningeguide, nettverksabeid, onsdagskafe, lesevenntjeneste og blodgivertjenesten. Videre innen Hjelpekorpset; beredskap, opplæring og kursing. Og i vår bruktbutikk, hvor du kan få kjøpt alt du måtte trenge, pent brukt eller nytt.

Vi setter også stor pris på medlemmer som ønsker å støtte vårt arbeid ved å være støttemedlem.

Våre aktiviteter