Ullensaker Røde Kors

Ullensaker Røde Kors er en lokalforening innen Norges Røde Kors og ble opprettet i 1952. Vi er ca 1000 registrerte medlemmer og våre aktive medlemmer deltar i aktivitetene som vi tilbyr.

Ullensaker Røde Kors eier Røde Kors huset «Solvang» på Sand, samt nytt flott lokale til hjelpekorpset. Her blir tilhørende humanitære aktiviteter drevet av både Røde Kors og i samarbeid med andre.

Som alle andre lag og foreninger trenger vi medlemmer. Det er dere som gjør at vi kan ha et høyt aktivitetsnivå.

Ullensaker Røde Kors trenger flere frivillige medlemmer til organisasjonen; styrer, komiteer, råd og utvalg. Vi trenger også flere frivillige for å kunne gjennomføre aktiviteter innen omsorg; besøkstjeneste, visitortjenesten, flyktningeguide, nettverksabeid, onsdagskafe, lesevenntjeneste og blodgivertjenesten. Videre innen Hjelpekorpset; beredskap, opplæring og kursing. Og i vår bruktbutikk, hvor du kan få kjøpt alt du måtte trenge, pent brukt eller nytt.

Vi setter også stor pris på medlemmer som ønsker å støtte vårt arbeid ved å være støttemedlem.