Flesberg Røde Kors

Flesberg Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom redningssarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Boks 26, 3621 LAMPELAND
E-post
flesbergrodekors@hotmail.com
Nestleder
Anette Fossheim
Leder
Mona Johansen

Her finner du oss på vår Facebook-side

Våre aktiviteter