Flesberg Røde Kors

Flesberg Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom redningssarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Boks 26, 3621 LAMPELAND
E-post
flesbergrodekors@hotmail.com
Leder
Ellen Bjørndalen Nerheim
Nestleder
Anette Fossheim

Her finner du oss på vår Facebook-side

Våre aktiviteter: