Buskerud Røde Kors

Buskerud Røde Kors har 21 lokale foreninger. Du finner oss i alle kommuner i fylket, med unntak av Rollag. Våre frivillige er til stede nær deg!

Våre ansatte på distriktskontoret arbeider med å tilrette for lokal frivillig innsats. Røde Kors sitt mandat er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. All vår virksomhet er tuftet på et felles verdigrunnlag med de sju Røde Kors- prinsippene.

Røde Kors sentralbord: Tlf: 22 05 40 00

For å se hva som skjer der du bor, besøk lokalforeningenes nettsider nedenfor. Der finner du også kontaktinformasjon. Våre frivillige gjennomfører en opplæring for å bli trygg i sin rolle. Du får nærmere informasjon via din lokalforening.

Nyttig stoff:  

Kurs og opplæring

Introduksjonskurs til Røde Kors

Introduksjonskurs beredskap

Oversikt grunnopplæring

Lokalforeninger i Buskerud

Vi har aktiviteter som Barnas Røde Kors, besøkstjeneste, besøkstjeneste med hund, flyktningguide, fotballgruppa "Aktiv», hjelpekorps, ungdom og førstehjelp.
Vi har aktiviteter som besøksvenn, hjelpekorps, RØFF og flyktningguide.
Flå Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter. Vi har aktiviteter innen hjelpekorps og besøksvenn.
Geilo Røde Kors har hjelpekorps, besøkstjeneste, besøkstjeneste med hund, migrasjon og krise-/omsorgsgruppe.
Vi har aktiviteter innen Barnas Røde Kors (BARK), besøkstjeneste, hjelpekorps og vår egen Røde Kors-kafé.
Vi har aktiviteter innen besøksvenn, hjelpekorps og flyktningguide.
Vi har aktiviteter som Barnas Røde Kors, besøksvenn, hjelpekorps og omsorg for barn og unge (OBU).
Vi har aktiviteter som Barnas Røde Kors, besøksvenn, flyktningguide, hjelpekorps, omsorg, barn og unge (OBU) og Røde Kors friluftsliv og førstehjelp (RØFF).
Svelvik Røde Kors har aktiviteter innenfor områdene hjelpekorps, migrasjon og besøkstjeneste.
Vi har aktiviteter som besøkstjeneste, besøksvenn med hund, hjelpekorps og beredskapsvakt.
Vi har aktiviteter som Barnas Røde Kors, besøksvenn med og uten hund, båtvett-kampanjen, flyktningguide, hjelpekorps, leksehjelp, norsktrening, ungdom, sosial inkludering og visitortjeneste.
Vi har aktiviteter som besøksvenn, besøksvenn med hund, Barnas Røde Kors og flyktningguide.
Vi har aktiviteter som hjelpekorps, Barnas Røde Kors, RØFF og besøksvenn.