Buskerud Røde Kors

Buskerud Røde Kors har 21 lokale foreninger. Du finner oss i alle kommuner i fylket, med unntak av Rollag. Våre frivillige er til stede nær deg!

Våre prinsipper

Røde Kors sitt mandat er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. All vår virksomhet er tuftet på et felles verdigrunnlag med de sju Røde Kors- prinsippene.

Røde Kors sentralbord: Tlf: 22 05 40 00

For å se hva som skjer der du bor, besøk lokalforeningenes nettsider nedenfor. Der finner du også kontaktinformasjon. 

Våre frivillige gjennomfører en opplæring for å bli trygg i sin rolle. Du får nærmere informasjon via din lokalforening.

Velkommen! 

Buskerud Røde Kors gjennomførte sitt årsmøte lørdag 2. april 2022. Her finner du vårt nye distriktsstyre

Lokalforeninger i Buskerud

Vi har aktiviteter innen Barnas Røde Kors, Besøkstjeneste, Besøkstjeneste med hund, Flyktningguide, Fotballgruppa "Aktiv», Hjelpekorpset, Drammen Røde Kors Ungdom og Førstehjelp i Drammen.
Vi har aktiviteter innen Besøksvenn, Hjelpekorps, RØFF og Flyktningguide.
Flå Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter. Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps og Besøksvenn.
Geilo Røde Kors har hjelpekorps, besøkstjeneste, besøkstjeneste med hund, migrasjon og krise-/omsorgsgruppe.
Vi har aktiviteter for de fleste, fra ung til voksen. Se oversikt over våre aktiviteter lengre ned.
Vi har aktiviteter innen Barnas Røde Kors (BARK), Besøkstjeneste, Hjelpekorps, Røde Kors friluftsliv og førstehjelp (RØFF) og vår egen Røde Kors-kafé.
Vi har aktiviteter innen Besøksvenn, Hjelpekorps og Flyktningguide.
Vi har aktiviteter innen Barnas Røde Kors, Besøksvenn, Hjelpekorps og Omsorg for barn og unge (OBU).
Vi har aktiviteter innen Barnas Røde Kors, Besøksvenn, Flyktningguide, Hjelpekorps, Omsorg barn og unge (OBU) og Røde Kors friluftsliv og førstehjelp (RØFF).
Svelvik Røde Kors har aktiviteter innenfor områdene Hjelpekorps, migrasjon og besøkstjeneste.
Vi har aktiviteter innen Barnas Røde Kors, Besøksvenn med og uten hund, Båtvett-kampanjen, Flyktningguide, Hjelpekorps, Leksehjelp, Norsktrening, Røde Kors Ungdom, Sosial inkludering og Visitortj.
Vi har aktiviteter innen Besøksvenn, Besøksvenn med hund, Barnas Røde Kors og Flyktningguide.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Barnas Røde Kors, RØFF og Besøksvenn.