Buskerud Røde Kors

Frivillige fra 21 lokalforeninger i Buskerud bidrar til et tryggere og varmere lokalsamfunn gjennom et bredt spekter av aktiviteter.

Våre ansatte på distriktskontoret arbeider med å tilrette for lokal frivillig innsats. Hvem gjør hva på distriktskontoret kan du se her. Røde Kors sitt mandat er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Her finner du Buskerud Røde Kors sin Facebook-side.

For å se hva som skjer der du bor, besøk lokalforeningenes nettsider nedenfor. Der finner du også kontaktinformasjon. Våre frivillige gjennomfører en opplæring for å bli trygg i sin rolle. Du får nærmere informasjon via din lokalforening.

Lokalforeninger i Buskerud