Hjelpekorpset på fjellet. Vis bildetekst
Foto: Røde Kors

Hovet og Hol Røde Kors

Hovet og Hol Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og gjennom aktiviteten Barnas Røde Kors.

Adresse
Fjellkallvn. 7, 3577 HOVET
E-post
joruklep@online.no
Nestleder
Hermod Slettemoen
Leder
Jorun Karin Schjelderup Kleppo

Velkommen!

Våre aktiviteter: