Røde Kors huset vårt Vis bildetekst
Foto: Røde Kors

Lier

Lier Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Ringeriksveien 292, 3406 TRANBY
E-post
leder@lierrodekors.no
Leder
Lars Birger Larson

Hjelpekorps: korpsleder@lierrodekors.no 
Vakttelefon: 992 18 600

Flyktningguide: leder@lierrodekors.no

Medlemskontakt: leder@lierrodekors.no

Her finner du oss på vår Facebook-side

Aktiviteter i Lier Røde Kors