Lier Røde Kors

Lier Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Ringeriksveien 292, 3406 TRANBY
E-post
leder@lierrodekors.no
Leder
Mari Thorsrud
Nestleder
Aleksandra Czech-Havnerås

Velkommen! 

Hjelpekorps: korpsleder@lierrodekors.no 
Vakttelefon: 992 18 600

Våre aktiviteter: