Nore og Uvdal Røde Kors

Nore og Uvdal Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid

Adresse
Boks 76, 3631 RØDBERG
E-post
noreuvdal-redcross@numedal.net
Nestleder
Kari Madsen

Her finner du Nore og Uvdal Hjelpekorps Facebook-side

Vakttelefon Hjelpekorps: 95 08 28 60

Aktiviteter