Distriktsstyret

Distriktsstyret leder distriktets virksomhet og forvalter dets midler etter årsmøtets bestemmelser.

  • Styreleder 2021-2023: Johan Audestad
  • Styremedlem 2022-2024: Øivind Granlund
  • Styremedlem 2021-2023:  Marit Lund Hamkoll
  • Styremedlem 2022-2024: Kari Irene Solheim Hansen
  • Styremedlem 2021-2023: Bente Andreassen
  • Leder hjelpekorps 2022-2024: Bjørn Fluto 
  • Nestleder hjelpekorps, vara 2021-2023: Nina Jørgensrud