Røde Kors søker etter instruktører til besøksvenn med hund

Etter noen år med eksterne hundekurs har Norges Røde Kors nå utarbeidet et eget besøksvenn med hund-kurs, samt eget instruktørkurs. Vi søker nå kandidater.

Besøksvenn med hund-kurset har samme format som tidligere hundekurs brukt i Buskerud. Det går over to helger og kommer i tillegg til obligatoriske kurs for besøksvenner. En av de største forskjellene er at hundekurset skal nå holdes av egne Røde Kors instruktører, på lik linje som andre kurs i Røde Kors-skolen. I første omgang vil instruktørene måtte beregne å reise rundt i landet for å holde kurset men målet på sikt er at hvert distrikt skal ha 1-2 instruktører hver.

Norges Røde Kors inviterer nå til landets første besøksvenn med hund-instruktørkurs. Alle interesserte oppfordres til å melde seg, men det er ønskelig med:

  • god fagkompetanse hund
  • instruktørerfaring og
  • Røde Kors erfaring

Som ferdigutdannet instruktør vil du få dekket reise og opphold, men du kan ikke ta betalt for instruksjonen. Fra og med 2018 er det kun godkjente instruktører som kan holde besøksvenn med hund-kurs i Røde Kors-regi.

Kurset vil gå over følgende helger:

  • Første helg: 21-22. januar 2017
  • Andre helg: 25-26. februar 2017
  • Tredje helg: 1-2. april 2017
  • Fjerde helg: 6-7. mai 2017

(Lørdager kl. 10-18. Søndager kl. 09-16)

I tillegg vil det bli hjemmeoppgaver mellom helgene.

Instruktører på kurset er Turid Buvik , Espen Gudim og Kathrine Handal. I tillegg vil det også være representanter og kursholdere fra Røde Kors tilstede.

Kurset skal holdes i Gardermoen-området og er åpent for alle distrikter. Det er kun 12 plasser på kurset og deltakere som har lyst/kapasitet til å holde kurs i hele landet vil bli prioritert.

Søknaden sendes kursleder: torbert@redcross.no

Informasjon og søknaddsskjema finner du her:

Instruktørkurs Besøksvenn med hund invitasjon.pdf

Søknadsfrist:  2. november 2016.

For spørsmål vedrørende kurset, kontakt:
Kursleder
Tor Øyvind Bertheussen
Telefon 90824771
Epost: torbert@redcross.no

Øvrige spørsmål: