Distriktets årsmøte 2018 er gjennomført

En fin årsmøtehelg er nettopp avsluttet i Buskerud Røde Kors. Omkring 80 personer har vært samlet på Kongsberg og i ekstraordinært møte ble det vedtatt en spennende pilot.

Innsjekk årsmøte 2018
Innsjekk og god stemning. Her er Solveig fra Gol, Inger fra Nesbyen og Henrik og Guro fra Krødsherad klare til å motta sin deltakermappe fra Kirsten ved distriktskontoret. (Foto: Jorunn H. Kornerud)
Innsjekk2 årsmøte 2018
Hans Petter Christensen (t.h.) var invitert til å være vår møtedirigent. Her i samtale med lokalforeningsleder i Flå Røde Kors, Kjell Sævre. (Foto: Jorunn H. Kornerud)

Etter at våre lokale ledere var samlet til inspirerende foredrag ved general Per Sverre Opedal og middag med distriktsstyret fredag kveld, var det duket for ekstraordinært møte lørdag morgen. Her ble det, etter en grundig gjennomgang av saksgrunnlaget og mulighet for spørsmål og debatt, vedatt å gjennomføre en pilot angående distriktets organisering. Saken fikk 39 stemmer for og 12 stemmer i mot. Prosjektet har som mål å identifisere hvordan distriktsleddet i Buskerud Røde Kors på best mulig måte skal være relevant for lokalforeningene gjennom en fleksibel organisering som bidrar til mest mulig lokal humanitær aktivitet. Dette er et nybrottsarbeid som vårt landsstyre vil følge tett fram mot neste landsmøte i 2020.

Ambjørg takket av
Ambjørg Flaata takket av som nestleder i distriktsstyret. (Foto: Jorunn H. Kornerud).
Hans Petter Tolpinrud
Hans Petter Tolpinrud var en av flere distriktstillitsvalgte som ble tildelt Norges Røde Kors fortjenstdiplom med nål, samt en gave fra Buskerud Røde Kors som takk for flott innsats. Fortjenstdiplom med nål ble også tildelt Robert Bø, Jan-Henrik Bjørhall, Inger Marie Aasen Bjerkerud, Kenneth Hovde Omdal og Bjørn Fluto (Foto: Jorunn H. Kornerud)

Konsekvensen av vedtaket gjør at det i årsmøtet kun ble valgt et distriktsstyre med leder og fem medlemmer + vara for hjelpekorpsets representant, et fondsstyre og en valgkomite. Hele distriktsorganisasjonen slankes, slik at råd, utvalg og kontrollkomite fjernes. Nå er det fokus på økt lokal kapasitet, blant annet gjennom et tettere samarbeid mellom distriksleddet og våre lokalforeninger. Ressurspersoner-/grupper og prosjektgrupper kan oppnevnes for en periode for å løse konkrete oppgaver.

Distriktsstyret for 2018-2019 består nå av: Geir Waaler (leder), Kari Irene (Kaia) Solheim Hansen (nestleder), Øivind Granlund, Sølvi Sandengen, Jan Arne Øen og Kjetil Frydenlund. Kjetils varamedlem er Tommy Ødegård, som møter fast.

Årsmøtedeltakerne har alle bidratt  til god stemning, fine diskusjoner og innlegg, mye humor, gode klemmer, taler, takksigelser og mye omsorg. Tusen takk til alle som takket av i sine verv - og lykke til til alle som er med oss videre på den nye, spennende veien.

Blide delegater
Blide deltakere fra Flesberg og Ål Røde Kors (Foto: Jorunn H. Kornerud)
DSC_0051
Søndag morgen fikk en kick-start med foredragsholder Petter Hoff, som alltid byr rikelig på seg selv - samtidig som han snakker om ledelse og relasjonskompetanse. Latteren satt løst i salen og mange nikket gjenkjennende til hans mange festlige eksempler. (Foto: Jorunn H. Kornerud)
Foredragsholder Petter Hoff