Knalldag på kurs

Røde Kors ønsker at de som blir frivillige skal føle seg trygge i rollen sin - og like viktig er det at deltakerne i våre aktiviteter blir godt ivaretatt. Derfor tilbyr vi en gratis skolering.

I oktober deltok 60 av våre frivillige på høstkursdag på Kongsberg. -Dette har vært en helt fantastisk dag, uttalte kursholder Trude Marie Nilsen fra Norges Røde Kors – og var imponert over nivået i sin gruppe på beredskapskurs for ledere.

I tillegg ble det avholdt kurs i psykososial førstehjelp og vanlig førstehjelp, kurs i bruk av internt medlemssystem og temakurs for migrasjonsfrivillige og besøksvenner med og uten hund. 

-Det har totalt sett vært ei knallhelg med mye kunnskapsdeling, mange hyggelige folk og mye god mat og softis, sier mangeårig frivillig kurskoordinator Jill Therese L. Larsen fra Hurum, som sammen med opplæringskoordinator i Buskerud Røde Kors, Jorunn H. Kornerud er strålende fornøyd med de gode tilbakemeldingene i evalueringsskjemaene.