Verdensdagen for selvmordsforebygging (WHO)

I dag, mandag 10. september, markeres det en dag vi skulle ønske vi ikke hadde hatt behov for. I den forbindelse deler vi en kronikk fra distriktsleder i Buskerud Røde Kors, Geir Waaler.

Krevende å være ung, også i Buskerud

I dag markeres verdensdagen for selvmordsforebygging. En fersk rapport fra Røde Kors avdekker at svært mange unge i dag opplever å ikke ha noen å gå til når de sliter. I Buskerud forteller mange unge om selvmordstanker og hver femte sier de er ensomme.

Av: Geir Waaler, distriktsleder i Buskerud Røde Kors

Bak alle tall er det et menneske du kjenner. Det kan være nabogutten, eller den unge ekstrahjelpen i matbutikken.  Er du en av dem som ikke helt vet hvordan du kan bidra? Da ber jeg deg lese videre. 

Mange har ingen å snakke med

I den ferske rapporten "Psykt flink" har Røde Kors spurt ungdommene selv hvem de søker støtte fra. Svaret overrasket selv oss som er tett på ungdommene gjennom flere av våre aktivitetstilbud landet rundt. De fleste sier de snakker med venner, og mange snakker først med foreldrene sine. Nesten ingen av ungdommene søker først støtte fra voksenpersoner som helsesøster, trener eller samtaletilbud. Èn av fire ungdommer i undesøkelsen holder problemene for seg selv. De snakker ikke med noen. Disse funnene gjør oss bekymret. Hva med ungdommer som ikke har nære venner eller en støttende familie? Hva med alle dem som ikke har noen å snakke med? For oss er disse funnene også en viktig påminnelse om at det ikke finnes ett enkelttiltak som vil løse alle utfordringer. 

Stadig flere sliter psykisk

Andelen ungdommer som rapporterer om psykiske helseplager, fortsetter å øke. Ensomhetstallene har aldri vært høyere siden Ungdata startet sine landsomfattende undersøkelser i 2010. I Buskerud forteller én av fem ungdommer at de er ensomme og drøyt én av 10 ungdomsskoleelever er mye plaget av depressive symptomer.
 
En rapport fra Røde Kors-tilbudet "Kors på halsen" 1. halvår i år forteller at det største temaet i de 449 mottatte samtalene fra Buskerud omhandler selvmord. I samtalene som handler om selvmord forteller barna at de har tanker og følelser de syns det er vanskelig å snakke med andre om. De syns tankene er skumle og de vet ikke hvor de skal henvende seg for å få hjelp til å takle disse tankene. I tillegg forteller de at de er opptatt av kropp, venner og seksualitet. Mange har også fortalt om episoder med voldtekt, og at dette preger hverdagen deres i stor grad.  
Heldigvis er det ikke bare mørke skyer på Buskerudhimmelen. Sammen med fire andre fylker topper vi lista over antall ungdommer som trives i skolen og nesten ni av ti er fornøyd med vennene sine. 

De fleste av barna våre har det bra, men dessverre gjelder ikke dette for alle. Nesten 3 av 10 ungdommer tror ikke at de kommer til å få et godt liv.
Røde Kors har aktiviteter for barn og unge i de fleste kommunene i Buskerud. Det er positivt. Men vi er bekymret for den utviklingen vi registrerer rundt større ulikhet, økt fattigdom og det stresset og presset ungdom opplever i hverdagen. Derfor har vi en oppfordring til alle i Buskerud:

Til deg som er voksen:

Vis at du bryr deg. Legg vekk mobilen og vær til stede i hverdagssamtalene. Spør hvordan det går på skolen, med venner, på fritiden. Spør en gang til om du ikke får svar første gangen. I en travel hverdag er det lett at vi haster forbi uten å si hei eller spørre hvordan det går. Du kan være den ene viktige personen som gjør en forskjell for det ene barnet.

Til deg som er lokalpolitiker:

Du bruker allerede mye av tiden din på et engasjement for hjembyen og bygda. Til deg har vi tre helt konkrete råd basert på våre erfaringer og det ungdommene forteller oss:

1. Støtt opp om åpne møteplasser hvor ungdom kan henge uten forventingsstress og press. Tenk langsiktig når det kommer til støtteordninger for forebyggende arbeid blant ungdom.

2. De unge trives på skolen, og dermed er dette en viktig arena for både sosialisering og relasjonsbygging. Her kan ungdommene finne trygghet og fortrolighet, og helsesøster spiller en viktig rolle. Sørg for at det finnes nok helsesøstre og andre trygge voksenpersoner på skolene.

3. Prioriter tiltak rettet mot familier med lavinntekt, slik at ungdommer fra disse familiene får samme muligheter til å delta i samfunnet som andre ungdommer. Altfor mange faller utenfor på grunn av økonomi. 

Til deg som er ungdom:

Det er helt vanlig å synes at livet er vanskelig av og til. Det finnes voksne som er her for deg, uansett hvordan du føler deg. Tør å spørre om hjelp om du sliter. Husk også at du blant annet kan kontakte Kors på halsen, hvor voksne og trygge frivillige fra Røde Kors kan snakke eller chatte med deg – og husk at du alltid kan snakke med helsesøster.

Kraften i å bry seg

Buskerud er et godt sted å bo – for de fleste. Noen opplever likevel at hverdagen kan være krevende, men vi har tro på at vi sammen kan bygge solide samfunn hvor ungdommene våre trives. Vi ser hver dag, gjennom våre frivillige aktiviteter, kraften som er i det å bry seg. La oss gå høstens nystartede skoledager og kommunebudsjettprosesser i møte med ett klart mål: flere unge i Buskerud skal ha trygge voksenpersoner rundt seg. Vi skal se dem og vi skal være til stede for dem.