Opplæringstilbud høsten 2019

Røde Kors gir sine frivillig god og nødvendig opplæring for å trygge seg selv og de vi skal hjelpe.

Vel overstått sommer!

Nå skjer det mye fint på opplæringsfronten framover her i Røde Kors i Buskerud - både for helt nye frivillige og for de som har vært med en stund.

Snakk med din lokale forening for å høre hva som skjer der du bor. Din forening får også oversikt over alt som skjer i fylket via vår interne "Lederpost".

Distriktets høstkursdag (en variert meny som tilbys våre frivillige lørdag 21. og søndag 22.9.19 på Kongsberg og i Mjøndalen. Invitasjon og påmeldingslenke er sendt ut med vår interne "Lederpost" fredag i uke 33 og uke 36.)

Se her:

Invitasjon BRKs høstkursdag 2019.pdf

Invitasjon beredskapskurs for ledere høst2019.pdf

Hjelpekorpset har i tillegg et stort opplæringstilbud som formidles internt til de aktuelle. Snakk med din forening.