Røde Kors sitt kors på operataket Vis bildetekst
Foto: Røde Kors

Ledersamling Buskerud Røde Kors 2021

Som leder i Røde Kors er du en sentral, og viktig, puslespillbrikke. Det er klare forventninger til hvem du skal være, hvilke oppgaver du skal følge opp, og hvordan du skal imøtekomme disse.

Mange mennesker, både frivillige og ansatte, trenger deg. Du skal motivere, sette retning, og fremstå som et godt eksempel.Vi vet at det å være leder i Røde Kors er engasjerende, og meningsfylt. Vi vet at det å være leder i Røde Kors kan være krevende.

Denne helgen skal vi inspirere og engasjere deg.

 • Denne helgen skal vi skal gi deg verktøy og faglig påfyll, sånn at at du har et enda bedre grunnlag til å være leder og skape god kultur i Røde Kors.
 • Denne helgen skal du få treffe andre ledere. Du skal få høre hvordan de opplever hverdagen og møter utfordrende situasjoner.
 • Denne helgen skal legge grunnlag for samarbeid og nettverk med andre.
 • Denne helgen skal du du ha det gøy.

Som leder i Røde Kors, gjør du en viktig humanitær innsats. Vi gleder oss til å dele helgen med deg!

Vi ønsker velkommen til ledersamling på Scandic Ambassadeur Drammen.

Tid: 

 • 19. november. Se program under for mer informasjon om klokkeslett (program kun for distriktsstyremedlemmer, leder av lokalforeningsstyret og troikaene i hjelpekorpset)
 • 20. november klokken 09:30 til 21. november klokken 14:00

Sted: 

Scandic Ambassadeur Drammen

Hvem kan delta: 

 • Medlemmer av distriktsstyret
 • Leder og nestleder i lokalforeningsstyret
 • Leder og nestleder i lokalråd omsorg og ungdom
 • Troikaene i lokalråd hjelpekorps
 • Aktivitetsledere

Påmelding: 

Alle som skal delta på ledersamling må melde seg på via denne lenken.
Påmeldingsfrist er 3. november.
Merk at påmelding må være avklart med lokalforeningsleder (gjelder deltakere fra lokalforeninger). Påmelding er bindende. Ved avmelding vil lokalforeningen allikevel faktureres for oppholdet.  

Program

Programmet er tentativt, og det kan forekomme endringer. 

Rapport: Behovs- og kapasitetsvurdering av oppvekstfeltet i Røde Kors i Viken

Pris: 

Alternativ 1) Deltakelse fredag til søndag inkludert overnatting fredag til søndag i enkeltrom og middag fredag og lørdag. (NB: Kun program for lokalforeningsledere, medlemmer av distriktsstyret og hjelpekorpstroikaene). Pris: 2500,- 

Alternativ 2) Deltakelse lørdag til søndag med (overnatting lørdag til søndag i enkeltrom og middag lørdag). Pris: 1500,-

Alternativ 3) Dagspris lørdag inkludert lunsj. Pris: 400,- 

Alternativ 4) Dagspris lørdag inkludert lunsj og middag. Pris: 700,-

Alternativ 5) Dagspris søndag inkludert lunsj. Pris: 400,- 

Alternativ 6) Deltakelse fredag til lørdag inkludert overnatting fredag til lørdag i enkeltrom og middag fredag (merk at middag lørdag ikke er medregnet her) Pris: 1000,-

For spørsmål angående opphold og påmelding ta kontakt med: 

IngerLise_nyttbilde
Inger-Lise Haarberg
Seniorkonsulent
Kontorsted
Lillestrøm
E-post
okonomi.viken@redcross.no
Mobil
951 05 515

 

For øvrige spørsmål, ta kontakt med: 

Line_Vanlig
Line Rak Haugen
Rådgiver
Kontorsted
Lillestrøm
E-post
line.haugen@redcross.no
Mobil
950 82 818