Frivillige klare til dyst Vis bildetekst
Foto: Privat

Organiserte stor opprydningsaksjon

Heidi Bekkevold i Røde Kors Ungdom organiserte stor opprydningsaksjon i Ringerike og Hole etter ekstremværet «Hans».

Aktivitetsleder for Røde Kors Ungdom i Ringerike og Hole, Heidi Bekkevold, som også sitter i ressursgruppe Buskerud ungdom, deltok aktivt med beredskap under ekstremværet «Hans». Hun ble kalt inn på oppdrag fra lokalforeningen. Hun bisto på evakueringshotellet Klækken med registrering og ivaretagelse av menneskene og seinere på Sundvollen med psykososial førstehjelp. Da Jonas Gahr Støre besøkte Ringerike og Hole fredag 11. august fikk hun anledning til å snakke med han og ble intervjuet av lokalavisa.  

I etterkant av «Hans» tok Heidi initiativ til arrangementet «La oss rydde opp byen vår» på Facebook. Hun ønsket å gjøre noe positivt for byen sin. Mange innbyggere meldte interesse for å bidra etter ekstremværet, men å bli hjelpekorpser er en lang prosess. Derfor ville Heidi lage et «enklere» arrangement hvor de fleste som vil kan bistå. Målet var å samle innbyggerne og plukke søppel og bistå med annen opprydning i etter ekstremværet. Arrangementet ble etter hvert et samarbeid med kommunen og HRA (Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS). Det var 400 personer meldte seg og ønsket å bidra. Heidi ble også intervjuet i lokalavisa. Dugnaden ble gjennomført 20. og 21. september og totalt 75 mennesker ble med på opprydningen!

Frivillig leder
Heidi Bekkevold. Foto: Privat

Her er reisebrevet fra Heidi:

«Det er 10.august og jeg har møtt opp på Sundvollen hotell. De mest oppegående evakuerte fra Hønefoss befinner seg her og jeg går rundt med Røde Kors vesten for å tilby psykososial førstehjelp. Fokuset er på det helt akutte og vi samarbeider tett med kommunens kriseteam. Kvelden i forveien har vi stått på Klækken hotel og bistått kriseteamet der også. Det er da jeg tillater meg å tenke fremover, på noe positivt, som kan samle befolkningen enda mer når dette er over; jeg får ideen om en ryddedugnad. Denne dagen er ordføreren i Hønefoss tilstede på infomøte og jeg deler denne ideen med henne, hun synes det høres veldig bra ut, men jeg kan se på henne at så langt frem i tid, har hun ikke rukket å tenke enda.

Frivillig engasjement er en råvare og jeg vil derfor smi mens jernet er varmt. Jeg tar kontakt med min lokalleder og snakker litt med mine medfrivillige om ideen og får da lov til å bruke Røde Kors som front for arrangementet jeg starter å opprette den kvelden. Fredagen 11.august publiseres arrangementet på facebook og jeg deler det på diverse aktuelle steder. 

Etterhvert som ting roer seg ned i Hønefoss og folk begynner å få lov til å komme hjem, er det oppi 400 personer som har trykket skal eller interessert på arrangementet. Det er viktig at det hele skal foregå med god sikkerhet og at jeg ikke skal stå ansvarlig for å utsette noen for fare og dermed tar jeg kontakt med kommunen og får kontakt med kommunens frivilligkoordinator som er veldig begeistret for denne ideen.

Midt oppi dette blir jeg også intervjuet av lokalavisa. Det hele var litt overveldende. Datoene for dugnaden ender med å utsettes et par ganger før vi endelig fikk arrangert dugnaden 20. og 21. september. Da brukte vi Frivillighetens hus som base (som nylig har åpnet i Hønefoss) og hadde fått på plass 5 store containere, masse søppelposer, hansker og lokal spons av pølser fra Leiv Vidar fabrikken. Det hele ble en suksess hvor vi fikk ryddet opp alle områdene langs den fine elva i Hønefoss og hele 75 mennesker dukket opp for å bidra i de forskjellige puljene vi hadde satt opp.»