Frivillige og ansatte øver Vis bildetekst
Foto: Buskerud Røde Kors

Storøvelse på Sølfastøya

Onsdag kveld holdt Buskerud Røde Kors en stor øvelse på Sølfastøya og i Drammenselva . Over 40 hjelpemannskap, droner og båter var involvert.

Øvelsen gikk ut på at store deler av nødetatene var opptatt med en større hendelse på E18 ved Lierbakkene. På samme tid blir Røde Kors innkalt til en annen hendelse som i dette tilfellet er Sølfastøya. Øvelsen hadde fokus på blant annet samarbeid på tvers av foreninger.

Hjelpekorprs fra store deler av nedre Buskerud deltok. Generalsekretær Anne Berg og representanter fra Nasjonalkontoret deltok også under øvelsen.

Samtidig som hjelpekorpsene var ute i felt, var lokalforeningsstyrene samlet i lokalene til Drammen Røde Kors for del to av øvelsene. Del to tok form av en skrivebordsøvelse hvor de tillitsvalgte skulle øve på krisehåndtering og rolleforståelse. Det innebar blant annet håndtering av egne frivillige, pårørendehåndtering og mediehåndtering.