Personer på operataket i Oslo

Velkommen til årsmøtehelg i Buskerud Røde Kors

Distriktsstyret i Buskerud Røde Kors inviterer til årsmøtehelg med tilhørende valg og inspirasjonssøndag ved Klækken Hotell fra 15. til 17. mars.

Alle som skal delta på årsmøte må melde seg på via denne lenken.  Påmeldingsfrist er tirsdag 27. februar. Vi vet at flere lokalforeninger har sitt lokale årsmøte etter fristen har gått ut. Kontakt Ida Taule for å reservere antall, så oppdaterer vi korrekt navneliste når det er klart.

Merk at påmelding må være avklart med lokalforeningsleder (gjelder deltakere fra lokalforeninger). Påmelding er bindende. Ved avmelding vil lokalforeningen allikevel faktureres for oppholdet. 

Innkalling og sakspapirer iht. Norges Røde Kors lover sendes ut med minst 21 dagers frist. 

Følgende har stemmerett ved valg av distriktsstyret, kontrollkomité og valgkomité m.m.:

 • Distriktstyremedlemmer
 • Distriktsrådsmedlemmer
 • Leder ELLER nestleder i lokalforening
 • Leder ELLER nestleder i lokalrådene
 • Andre delegater som leder har utnevnt som stedfortreder.

Dersom verken lederen eller nestlederen kan møte, kan distriktsstyret gi dispensasjon fra denne bestemmelsen (ref. §12, Lover for distriktene i Røde Kors). Hvis det er andre enn leder/nestleder som skal ivareta rollen som delegat, informer oss om dette innen fredag 23. februar til ida.taule@redcross.no

Program: 

Fredag 15. mars

 • Kl. 18.00 Samling for lokalforeningsledere og distriktsstyret – Frivillighet i fokus
 • Kl. 19:30 Felles middag for distriktsstyret og lokalforeningsledere

Lørdag 16. mars

 • Kl. 09:00 Kaffe, velkomst og registrering
 • Kl. 10:00 Velkommen til årsmøtet v/distriktsleder
 • Kl. 10:30 Årsmøtet settes
 • Kl. 11:10 Pause
 • Kl. 11:20 Valgmøter for hjelpekorps, omsorg og ungdom - konferanse for lokalforeningsledelse
 • Kl. 12:00 Lunsj
 • Kl. 13.00 Årsmøtetale v/President Siri Hatlen
 • Kl. 13.30 Distriktets årsmøte med forhandling om årsmøtesakene
 • Ca. Kl. 17:00 Avrunding av distriktets årsmøte
 • Kl. 19.00 Festmiddag (Antrekk: Pent) 

Søndag 17. mars

 • Kl. 09.00 Fellesprogram
 • Kl.10.00 Separate samlinger for Hjelpekorps, Omsorg, Ungdom og lokalforeningsledere
 • Kl. 13.00 Lunsj og vel hjem
 • Kl. 14:00 Konstituerende møte for distriktsstyret

Priser: 

 • Overnatting fredag - lørdag (fullpensjon, 2395,-)
 • Overnatting Fredag - søndag (fullpensjon, 4790,-)
 • Overnatting lørdag - søndag (fullpensjon, 2395-)
 • Årsmøtehelg uten overnatting (dagpakke lørdag og søndag, 1590-)
 • Kun deltakelse lørdag (dagpakke, 795-)
 • Kun deltakelse søndag (dagpakke, 795,-)