Distriktsstyret

Distriktsstyret leder distriktets virksomhet og forvalter dets midler etter årsmøtets bestemmelser.

Styret består av frivillig tillitsvalgte og representerer Røde Kors overfor fylkeskommunen og offentlige foretak. Buskerud Røde Kors har årsmøte hvert år og velger da et styre.

  • Styreleder 2023-2025: Øivind Granlund
  • Styremedlem 2023-2025: Thana Sriekhi
  • Styremedlem 2023 -2024: Inger Marie Aasen Bjerkerud
  • Styremedlem 2022-2024: Kari Irene Solheim Hansen
  • Styremedlem 2023-2025: Bente Smøttebråten Andreassen
  • Leder hjelpekorps 2022-2024: Bjørn Fluto 
  • Nestleder hjelpekorps, vara 2023-2025: Linda Ones