Kontakt Ringerike og Hole Røde Kors

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller ønsker å bli frivillig.

Lokalforeningsleder: Espen I. Swang

E-post: leder@ringerike.redcross.no
Tlf: 90 02 40 50

Daglig leder: Staale Trevland

E-post: staale.trevland@redcross.no
Tlf: 47 16 14 74

Frivilligkoordinator: Marit Brekke Svendsen
E-post: marit.svendsen@redcross.no
Tlf: 97 60 26 65

Kontaktperson for eldre og ensomme: Ann Karin Swang

E-post: ann.karin.swang@gmail.com
Tlf: 97 08 26 66

Kontaktperson for barn og unge: Hans Petter Tolpinrud

E-post: hpt5653@gmail.com
Tlf: 90 83 40 53

Kontaktperson for migrasjon: Gunn Brekke-Solbakke

E-post: gunn.brekkesolbakke@gmail.com
Tlf: 95 03 50 23

Leder Hjelpekorps: Hege Endrerud

E-post: korpsleder@ringerike.redcross.no
Tlf: 91 38 59 13

Leder Røde Kors Ungdom: Heidi Bekkelold

E-post: leder_ungdom@ringerike.redcross.no
Tlf: 96 23 54 32

Leder Besøkstjenesten: pt. ingen

E-post: leder_besokstjeneste@ringerike.redcross.no

Leder Flyktningguide: pt. ingen

E-post: leder_flyktningguide@ringerike.redcross.no

Leder Kvinnegruppa: Geirid Brennhagen

E-post: kvinnegruppa@ringerike.redcross.no
Tlf: 93 48 78 14

Leder Barnas Røde Kors Hole junior: Kristine Gravningsmyhr

E-post: leder_bark_hole@ringerike.redcross.no
Tlf: 98 46 75 67

Leder Barnas Røde Kors Ringerike junior: Marit Brekke Svendsen

E-post: marit.svendsen@redcross.no
Tlf: 97 60 26 65

Leder for Barnas Røde Kors senior: Ane Roppen
E-post: blancohue@hotmail.com
Tlf: 48 19 99 31

Leder for Norsktrening: ingen pt.

E-post: leder_norsktrening@ringerike.redcross.no

Leder for Skravlekafeen: Anne Kristine Werket

E-post: skravlekafeen@ringerike.redcross.no
Tlf: 95 08 11 46

Leder for Vaffellaget: Anne Marie Henriksen

E-post: vaffellaget@ringerike.redcross.no
Tlf: 41 54 11 21

Leder for Leksehjelp: Ingen pt

E-post: leder_leksehjelp@ringerike.redcross.no

Leder for Visitor: pt. ingen

E-post: leder_visitor@ringerike.redcross.no

Salg av kurs: pt. ingen

E-post: kurs@ringerike.redcross.no