Om Ringerike og Hole Røde Kors

I mer enn 75 år har Ringerike og Hole Røde kors vært en ressurs i lokalsamfunnet. Mange årsverk har med glede blitt brukt til frivillig beredskaps- og omsorgsarbeid.

Målet for all Røde Kors virksomhet er å avdekke, hindre og lindre menneskelig lidelse, både lokalt og internasjonalt.

Våre aktiviteter styres fra Røde Kors-huset i Hønefoss.

Her har vi vårt sosiale treffsted, her avholder vi våre møter og driver en mangfoldig kursvirksomhet. Gjennomført kurs tilpasset aktivitet er et krav vi stiller til våre aktive frivillige. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon. Du kan gjerne starte med å ta kurset "Introduksjon til Røde Kors" som e-læring her.

I 2020 var vår forening 75 år. 

Vil du være med oss og gjøre en innsats for dine medmennesker? Støttemedlem? Aktiv frivillig? Din innsats kan være liten eller stor - du bestemmer selv.

Ringerike og Hole Røde Kors søker samarbeid både med kommuner, fylke, stat, og gjerne også privat næringsliv. Et godt samarbeid på tvers er til det beste for innbyggerne i kommunene Ringerike og Hole.