Våre samarbeidspartnere og sponsorer

Ringerike og Hole Røde Kors søker samarbeid både med kommuner, fylke, stat, og gjerne også privat næringsliv. Et godt samarbeid på tvers er til det beste for innbyggerne i kommunene Ringerike og Hole.

  • Heradsbygda Lions Club
  • Hole kommune
  • Kiwanis Club Ringerike
  • Ringerike Frivilligsentral
  • Ringerike kommune
  • SpareBankstiftelsen Ringerike
  • Stiftelsen Positiv Oppvekst
  • Tonys Matglede