Vats Røde Kors

Vats Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
3570 ÅL
Telefon
91122601
E-post
vats.rodekors@gmail.com
Leder
Embrik Skarsgard
Nestleder
Knut Einar Haug

Her finner du Vats Hjelpekorps Facebook-side

Om du har spørsmål i forhold til Vats Røde Kors, ditt medlemskap eller lignende, ta kontakt med leder.

Aktiviteter: