Vats Røde Kors

Vats Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Her finner du Vats Hjelpekorps Facebook-side

Om du har spørsmål i forhold til Vats Røde Kors, ditt medlemskap eller lignende, ta kontakt med leder.

Vår aktivitet: