Lokalforeningsleder i Marker Røde Kors Vis bildetekst
Anja Petrine Gangnæs i Marker Røde Kors. (Foto: Glenn Thomas Nilsen/ Røde Kors)

Anja vil ha mer empati og rettferdighet

Som følge av flyktningkrisen i 2015 følte Anja Petrine Gangnæs et stort behov for å bidra med noe, og meldte seg derfor inn i Røde Kors. Det var da hun også fikk åpnet opp frivillighetsblikket sitt.

– Jeg er veldig opptatt av rettferdighet og min drivkraft er å prøve å gjøre så forskjeller blir mindre og at sårbare grupper får omsorg og muligheter på lik linje med andre. Det er viktig å stå på og hjelpe der vi ser det er behov og tilrettelegge aktiviteter for å dekke behovene, sier Gangnæs som er lokalforeningsleder i Marker Røde Kors.

Foreningen er en av mange lokalforeninger i Østfold som har lagt ned en betydelig innsats i forbindelse med koronasituasjonen. Da Norge stengte ned 12. mars var de raskt i dialog med Marker Kommune, og fikk forespørsel om de kunne holde opplæring i smittevern for kommunens ansatte og de frivillige.

– Dette var et kurs som vi fikk på oppdrag fra kommunen som vi har beredskapsavtale med. Dette klarte vi å innfri og vi hadde to dyktige Røde Kors`ere som holdt kurs for nærmere 500 personer. Vi inngikk avtale med en av lokalbutikkene og kunne tilby utkjøring av varer. Besøkstjeneste ble ringetjeneste i stedet, forteller hun.

Hva er din beste opplevelse i Røde Kors?

– Min beste Røde Kors-opplevelse må være overraskelseslunsjen med kommunen i sommer som en takk for det gode samarbeidet Marker Røde Kors har med kommunen. Vi ble skikkelig overrasket, der var både ordfører, en av lederne i ØRK (Østfold Røde Kors) og til og med president Robert Mood, svarer den engasjerte kvinnen.

Hun synes at det var både rørende og morsomt å få oppleve noe slikt.

– Det er viktig for meg å få frem at den takknemligheten vi fikk for arbeidet vi gjør er noe vi deler med alle i Marker Røde Kors, alle bidrar vi på større eller mindre måte. Alt som hver enkelt gjør og også som team gjør er viktig, skryter 50-åringen..

Frivilligheten er viktig

Medmenneskelighet for henne er å vise empati, vise omsorg, se og lytte til de rundt seg og jobbe for rettferdighet.

– Vi ser hvor viktig frivilligheten er og hvor mye godt den gjør for mennesker, derfor tror jeg det kunne vært utfordrende og spennende å reise rundt med en som kanskje er litt skeptisk til «gratis jobbing» og vise alt det utrolig flotte Røde Kors kan tilby mennesker med forskjellige behov. Prøve og vise at det å gjøre noe for andre som gjør at den personen kan ha det litt bedre, gjør også at jeg som menneske får det godt, da blir det jo vinn-vinn. Det hadde ikke vært feil og hatt med en som styrer pengene heller på runden min, da hadde det kanskje kommet mer penger inn til å bruke på frivilligheten og aktivitetene.

Tilbyr julefeiring i år også

Til tross for situasjonen man nå er i med tanke på korona skal de også i år ha åpen julefeiring på julaften. Dette er for de som har lyst eller er alene denne kvelden. I år blir det riktignok litt annerledes på grunn av smittevernreglene.

– Som en stor konsekvens av koronakrisen ser vi et stort og økende behov for tilbud til barn og unge. Der er vi i dialog med kommunen, opplyser lederen.

Andre aktiviteter lokalforeningen har er Våketjeneste, formiddagstreff, handletjeneste, følgetjeneste til lege, sykehus og lignende. Under normale omstendigheter har de også høstbasar og julebingo. I tillegg har de også vært veldig aktive og synlige på kommunen sine vår- og høstmarkedsdager.

I 2017 startet de opp med Språkkafé, noe som ble veldig populært. Der drev de med spill, norsktrening, leksehjelp, mat og turer.

– Vi hadde det veldig artig på disse kveldene og lærte oss mye om skikk og bruk i forskjellige kulturer. Etter hvert ble behovet for denne aktiviteten mindre da deltakerne ble mer integrert og holdt på med skole, jobb, førerkort og noen flyttet videre. I dag har vi ikke denne aktiviteten, men har startet nettverkstreff som er en sosial møteplass for alle som har lyst, forteller Anja.