Beredskapsvakt Vis bildetekst
Foto: Røde Kors

Klar for "lysegrønne" turer

I løpet av året kan du se den på små og store arrangementer. Nå står beredskapsambulansen klar til "lysegrønne" turer.

Under Elvefestivalen, Jentebølgen og Svelvikdagene står den strategisk plassert dersom noen har behov for hjelp. På Strømsgodset sine hjemmekamper kan du øyne den i et av fotballbanens hjørner.

Kompetanse

Det rødstripete kjøretøyet krever sin kompetanse.

– I Drammen Røde Kors har vi fire personer som er godkjent for å bruke ambulansen, og til høsten får vi enda flere, sier administrativ leder Snorre G. Samland.

Snorre er 23 år gammel, og har vært frivillig i hjelpekorpset i 2 år.

– Jeg har lenge hatt interesse for førstehjelp og akuttmedisin, så jeg syns det er spennende at vi har en ambulanse som vi benytter ved behov.
Ambulansen er bemannet med personell som har kurs gjennom Røde Kors.
Andreas O. Nørbech, operativ leder i hjelpekorpset, er stolt over å ha et så viktig kjøretøy i garasjen.

– Ambulansen er satt opp på nesten samme måte som en førstelinjes ambulanse, men den er uten medisiner. Det finnes blant annet oksygen, hjertestarter og luftveishåndteringsutstyr som gir oss muligheten til å håndtere viktige situasjoner. Andreas startet i hjelpekorpset for 6 år siden, og har mye kunnskap om aktiviteten.

– Det krever mange timer med kurs, men det er viktig at de frivillige har god kompetanse på dette området.

Da Covid-19 kom til Norge ble ambulansen preppet. Hjelpekorpset i Drammen sørget for at den skulle være klar til å avlaste prehospital tjeneste ved å kjøre "lysegrønne" turer.

– Dette er pasienter som krever overflytninger fra sykehus til institusjon, eller fra sitt eget hjem der det ikke kreves behandling i ambulansen, sier Thomas Evjen, korpsleder i Drammen Røde Kors.

Han blir ivrig når han forteller om ambulansens historie.

– Den har vært i ilden før! Eksplosjonen i Konnerudgata og i Bragernestunellen. To hendelser vi aldri glemmer. De gjorde at vi er mer forberedt på større og alvorlige situasjoner.