Portrettintervju med Ingrid Carlsen

 • Navn: Ingrid Carlsen
 • Født: 1940
 • Bosatt: Rælingen (siden 1965)
 • Sivilstatus: gift, to voksne sønner og ett barnebarn på 13 år
 • Yrkesbakgrunn: Operatør/medarbeider i televerket, Rælingen kommune, transportbyrå, samt i kirkelig fellesråd
 • Aktuell: initiativtaker og drivkraft i «Aktiv i 100» (i Rælingen)

Min Røde Kors CV:

 • Ble aktiv i Røde Kors i 1974, via TV-aksjonen
 • Vært nestleder og styremedlem i Rælingen Røde Kors i flere perioder
 • Representant for Røde Kors i eldrerådet i Rælingen kommune
 • Forskjelige arrangement på sykehjemmene, samt påskekafe, romjulskafe mm
 • Aktivitetsleder for unge bosatte flyktninger
 • Rekruttering av flyktningguider og koblinger med flyktninger
 • Aktiv for at Norsktrening og leksehjelp blir gitt gratis for dem som ønsker det
 • Ute på stand for å rekruttere blodgivere til Blodbanken på A-hus

Utmerkelser:

 • Æresmedlem i Rælingen Røde Kors i 2010
 • Rælingen kommunes frivillighetspris for arbeid for Rælingen Røde Kors 2013
 • Fortjenestediplom med nål fra Norges Røde Kors 2016
Ingrid Carlsen
Ingrid Carlsen. Foto: Privat

En naturlig drivkraft

For Ingrid kom engasjementet og åpenheten naturlig via hennes oppvekst. Far var ansatt i kommunen og politikker, møtte mange hjemme hos dem og bisto mennesker som trengte bistand der. Mor til Ingrid gikk ofte til eldre i nabolaget, og Ingrid ble med henne på besøkene. På noen av besøkene ble gitar og sang en viktig del, og etter hvert begynte besøkene å bli lagt til eldrehjem i kommunen.

– Gleden av å gi ble nok vekket der, og kom for min del med morsmelken», sier Ingrid.

Hun tilføyer også at det å være grunnleggende ekstrovert og kontaktsøkende mot andre mennesker var og har alltid vært en energikilde. I senere år har det ikke bare vært ovenfor eldre at Ingrid har knyttet kontakt og engasjement, men spesielt vært knytt til flyktninger og innvandrer i kommunen.

– Det har gitt meg så mye, både av nye perspektiver og en bredere horisont, tilføyer Ingrid.

Drivkraften for å engasjere seg i hjemmet eller i lokalsamfunnet et nok ulikt hos mange av de tusener av ildsjeler i vårt samfunn. For Ingrid sin del snakker hun om en pur iboende glede og en utadvendt livsenergi.

– Jeg lader batteriene mine når jeg er ute og møter mennesker, det er dem som gir meg noe og jeg som er takknemlig, forteller hun.

Selv om menneskemøter og raushet var en naturlig del i oppveksten for Ingrid, var det også noen utfordringer som lå i datidens kjønnsroller. For en utadvendt og ekstrovert person som Ingrid tok hun også diverse kurs i det å styrke sin rolle, både hjemme og ute i møte med andre.

– Jeg tok faktisk et kurs for kvinner i ledelse, som da het - Kvinne, kast deg frempå, sier Ingrid lattermildt.

Dette også balansert med kurs i husstell og hverdagslivets psykologi, som var vanlig for unge kvinner som skulle etablere seg.

Aktiv i 100

I 2016 fikk Ingrid en e-post fra en koordinator på Nasjonalkontoret til Røde Kors, hvor det var en god dialog mellom dem og Den Norske Turistforeningen (DNT). Koordinatoren kunne fortelle at samarbeidet hadde som formål å få flere ut i naturen og sette søkelyset på folkehelsen. Ingrid ble veldig entusiastisk for denne ideen, og gikk rett til Frivilligsentralen i Rælingen. Siden 2016 har Ingrid, sammen med en gjeng med frivillige og deltagere, gått tur hver eneste onsdag.

Totalt er det over 50 deltagere som er med i gruppen, og hver onsdag møter det i overkant av 20 stykker. Den eldste i gruppen er 86 år, men flesteparten av deltagerne er over 70 år. Turene går alltid i relativt enkelt terreng, men det viktigste er nok det sosiale – hvor en alltid har med en god niste, tid til samtaler, quiz eller annen moro.

– En av våre eldre deltagere, en kvinne på 84 år, forteller at hun er ute på tur hver dag, men at det er bare på onsdager at hun har noen å snakke med, forteller Ingrid.

Derfor blir det tur hver onsdag, uansett.

– Vi tar ikke ferie, fordi ensomheten aldri tar ferie, sier hun.

Med god økonomisk støtte fra blant annet DNT har gruppen også fått mulighet til å ta lengre utflukter, som blant annet til Holmenkollen, Drammenselva, Skulpturparken på Ekeberg og Bygdøy. I gruppen er det 10 frivillige som har tatt DNT sitt nærturlederkurs og Røde Kors sitt førstehjelpskurs, slik at en alltid er ivaretatt. Under turene er det alltid en frivillig som går helt foran og en bak, slik at alle blir med og ingen går alene. Neste tur med utflukt går til Roseslottet for omvisning, og en fin spasertur fra Frognerseteren til Holmenkollen.

Følg gruppen på Facebook Aktiv i 100 Rælingen

Redusere ulikhet og øke muligheten

Ingrid har gjennom mange år i frivillig aktivitet, utallige menneskemøter og verv i flere organisasjoner møtt på realiteter og skjebner.

– Ulikhet og folkehelsen er veldig viktig for meg, sier Ingrid.

Om hun hadde hatt anledning ville hun brukt tryllestaven til å utjevnet forskjellene mellom dem som har og dem som ikke har, blant annet ved å skape flere arbeidsplasser og gitt dem som er utenfor på grunn av manglende språkferdigheter og formell utdanning/arbeidserfaring flere muligheter.

– Jeg skulle nok ønske å ta med meg finansministeren på en tur, og vise hva små midler kan betyr for enkeltmenneske og samholdet i samfunnet», sier Ingrid drømmende.

Medmenneskelighet og empati har alltid vært der for Ingrid, og er noe hun vil fortsette å kjempe for.