Frivillige bistår med vaksinering Vis bildetekst
Foto: Indre Østfold kommune

Røde Kors-frivillige bistår kommuner med vaksinering

Hundrevis av frivillige fra Røde Kors hjelper til i kommuner over hele landet med vaksinasjon av prioriterte grupper.

Så langt er 64 lokalforeninger i gang eller i ferd med å sette i gang med å bistå kommunene med vaksinering, fra Agder i sør til Finnmark i nord. Mange flere kommuner er i dialog med de lokale Røde Kors-foreningene for å organisere og gjennomføre vaksinasjon lokalt i ukene framover.  

– Dette er gledelig, først og fremst fordi det viser at vaksineringen er godt i gang i kommunene, slik at vi unngår at flere liv går tapt og at færre blir rammet av alvorlig koronasykdom. Det er fint at den frivillige beredskapen til Røde Kors kan være til hjelp for kommunene i denne ekstraordinære situasjonen, sier Anne Biering, leder for nasjonale programmer og beredskap i Røde Kors.  

Frivillige fra Røde Kors har ulike oppgaver for å avlaste helsepersonell og kommuner, spesielt knyttet til å informere og bistå de som får vaksine. Flere bistår også med å transportere personer til og fra vaksinasjonssted og observasjon av vaksinerte etter at de har fått vaksinedosen. Selve vaksineringen håndteres av godkjent helsepersonell fra kommunehelsetjenesten.

Dette er en viktig oppgave nå, og vi er forberedt på å bistå i lang tid framover og til vaksineringen er gjennomført, selv om det vil kreve en ekstra innsats i tillegg til de vanlige frivillige aktivitetene og beredskapsarbeidet til Røde Kors, sier Biering 

For Røde Kors er det viktig å hjelpe til i vaksinearbeidet slik at samfunnet gradvis kan åpne mer opp og vi kan se lettelser i smitteverntiltak, som er særlig viktig for mennesker i sårbare situasjoner.

– Vi skal gjøre vårt for å bidra til at flest mulig som ønsker å bli vaksinert får tilbud om dette, slik at vi og resten av samfunnet kan stå samlet i innsatsen for å redusere de negative konsekvensene som koronasituasjonen har hatt for mange mennesker.