Ferie for alle. Barn i lek Vis bildetekst
Foto: Pernille Lemming/ Røde Kors

Røde Kors: Store behov for ferietiltak

Hver fjerde barnefamilie er bekymret for om de har råd til ferie i sommer. Koronasituasjonen skaper en ekstraordinær sommer også i år.

Røde Kors tilbyr sommeraktiviteter for 11.000 barn i ferien.
– Ekstra mange familier har hatt og har det vanskelig, og flere får dårlig råd etter at koronapandemien rammet landet. Det er et stort behov for et pusterom, sier Pernille Lemming, leder for landsråd omsorg i Røde Kors. 

På samme måte som i fjor tror hun dette blir en helt spesiell sommer som krever en ekstraordinær innsats for barn og unge.

– Vi ser at de sosiale forskjellene er blitt større under koronatiden. Flere familier, og dermed også flere barn, faller utenfor. Derfor betyr det ekstra mye for dem som har minst å få være med på et ferieopphold i sommer, sier Pernille Lemming.

Behovet for gode og gratis ferietilbud bekreftes av målingene som Opinion har gjort for Røde Kors i hele koronaperioden. Hver fjerde barnefamilie oppgir at de bekymret for om de har råd til sommerferie. Selv om noen færre står uten jobb foran årets sommer så er det fremdeles 17 prosent av de spurte som oppgir at de har fått dårligere råd siden koronasmitten rammet Norge. De med lavere utdanning er hardest rammet.

Mens mange familier planlegger norgesferie ved starten av skoleferien, er det mange familier som ikke har råd til å reise på ferie. Koronapandemien har gjort den økonomiske situasjonen mer usikker for flere familier enn før.

Frivillig innsats over hele landet
Røde Kors skal i sommer gjennomføre et mangfold av aktiviteter over hele landet tilpasset lokale behov og forhold. Det blir ferieopphold til familier, feriedager og andre aktiviteter for barn og unge over hele landet. Organisasjonen har fått 7 millioner kroner mer til ferie- og fritidsaktiviteter i sommer for barn og unge fra Barne- og familiedepartementet i revidert nasjonalbudsjett for 2021 for å kunne gi et best mulig tilbud. Røde Kors har fått de midlene de har bedt om fra regjeringen.

Noen eksempler på aktiviteter i sommer er ferieturer, fotokurs, sandvolleyballskole, hengekøyeturer, stranddager med opplæring i sjøvett, grillkvelder, friluftsaktiviteter, besøk til familieparker og arbeidstrening for ungdom.

  • I sommer planlegges det for 63 ferieopphold med Ferie for alle for rundt 3.300 deltakere (inkludert ca. 2.300 barn). Det er over 550 frivillige som skal gjøre en betydningsfull innsats for at barn og familier får mulighet til å reise på ferie i løpet av sommeren. På grunn av koronapandemien vil årets sommeropphold bli tilpasset med noe færre deltakere per tur enn vanlig.  
  • I tillegg til Ferie for alle er det planlagt for sommeraktiviteter gjennom hele sommeren for 8.570 barn og unge i lokalforeninger rundt om i landet med 1.081 frivillige.  

Til sammen vil nærmere 2.000 frivillige bruker deler av ferien for å skape gode ferieopplevelser for barn og unge i 70 kommuner. Smittevern gjør at det får vært med færre deltakere på hvert opphold enn før pandemien.

Stort behov – mange søkere

Behovet for ferie er stort, og Røde Kors må dessverre si nei til om lag halvparten av søkerne. Derfor ønsker de også flere frivillige til aktiviteten.

– For hvert år blir behovet større og større. Vi kan dessverre ikke tilby ferie til alle som ønsker. I år har mange av våre lokallag hatt rekordmange søkere. Når vi ikke kan gi tilbud om feriereiser til alle som søker, håper å kunne tilby feriedager og andre ferieminner til så mange barn som mulig, sier Pernille Lemming, som leder landsrådet for alle frivillige i Røde Kors sine mange omsorgsaktiviteter.  

Hun understreker at avslagene ikke skyldes manglende økonomisk støtte fra regjeringen, men begrensninger i frivilligheten på hvor mange opphold som kan gjennomføres.

Over 115.000 barn i Norge lever i familier med lav inntekt. Det utgjør 11,7 prosent av alle barn, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Tallene øker år for år. Røde Kors frykter at de reelle tallene er enda høyere etter en periode med arbeidsledighet under pandemien.

– Utviklingen bekymrer Røde Kors. Vi ser utviklingen på nært hold gjennom tusenvis av møter med barn og unge gjennom forskjellige aktiviteter, sier hun.

Fakta om Ferie for alle hos Røde Kors:

  • Ferie for alle er et ferietilbud til barnefamilier som ikke selv har råd til å reise på ferie.
  • Årsakene til hvorfor familiene ikke har mulighet til å reise varierer, men felles for dem er at barna ikke får de samme mulighetene som andre barn.
  • Ferie for alle arrangeres i skoleferiene og drives av frivillige fra Røde Kors
  • For Røde Kors er det viktig at hele familien får dele minner og gode opplevelser sammen. Derfor reiser hele familien sammen på ferieoppholdet.
  • Oppholdene tilbys familier med minst ett barn mellom 6 og 13 år
  • Det er ansatte i kommunen som melder familier på Ferie for alle. Alle ferieopphold ledes av frivillige i Røde Kors, og er gratis for familiene.