Kvinner underviser Vis bildetekst
Foto: Martin Eick/ Røde Kors

Inkludering i praksis - et felles ansvar

Røde Kors har en unik rolle som humanitær aktør på migrasjonsfeltet, både i Norge og verden over.

Det er mange og sammensatte årsaker til at folk flytter over landegrenser. Krig og konflikt, familie, kjærlighet, naturkatastrofer, vanskelige økonomiske forhold, studier og arbeid er noen av grunnene.

Det å komme til et nytt land kan by på humanitære utfordringer, som for eksempel sosial nød, utnyttelse eller diskriminering. Personer uten lovlig opphold kan ha det spesielt vanskelig fordi de ofte har veldig begrensede rettigheter. Fremmedfrykt og rasisme utgjør også en humanitær utfordring for migranter over hele verden.

Migranter er en samlebetegnelse for mennesker som forlater eller flykter fra sine hjemsteder og land. Ifølge FN finnes det i dag over 272 millioner migranter i verden, av disse er rundt 180 millioner arbeidsmigranter og i overkant av 26 millioner er flyktninger. Flyktninger defineres som mennesker som har flyktet fra krig, konflikt og undertrykkelser og som har krysset internasjonale landegrenser.

Damer strikker og har det hyggelig
Strikkegruppe hos Kongsberg Røde Kors. Foto: Hellen N. Nzoba/ Røde Kors

Mange flyktninger og innvandrere opplever at det er en utfordring å få fotfeste i det norske arbeidsmarkedet og delta aktivt i samfunnet. Dette skyldes i stor grad dårlige norskkunnskaper og manglende sosiale nettverk. Inkludering av flyktninger og andre migranter er en viktig samfunnsoppgave. Språkkompetanse, sosiale nettverk, tilgang til arbeid og følelsen av å ha et meningsfullt liv er avgjørende for god integrering og inkludering. Norske myndigheter kan ikke alene gi innvandrere en god start på livet i Norge. Det har vi alle et ansvar for.

Frivillige organisasjoner som Røde Kors er viktige bidragsytere i dette arbeidet. Vår jobb som frivillige i Røde Kors er å bidra til å gjøre Norge til et inkluderende og raust samfunn og hjelpe nyankomne til å bruke de ressursene de har for seg selv og for samfunnet. Gjennom våre aktiviteter bidrar Røde Kors til at innvandrere utvikler sitt potensiale og bidrar i det norske samfunnet!

Her er noen av våre mest aktive tilbud innen inkludering:

Flyktningguide

Røde Kors flyktningguide kobler flyktninger som har fått opphold i Norge med en frivillig guide som kjenner lokalsamfunnet.

En flyktningguide er en viktig veiviser inn i samfunnet, men aller viktigst: Et medmenneske, en å stole på og støtte seg til i en krevende etableringsfase. Møtet mellom flyktning og guide skal være uformelt og ikke koste noe.

Målsetting

 • Å bistå nyankomne flyktninger som har fått bosetting til å få en guide og en førstekontakt i lokalmiljøet
 • Å gi nordmenn en mulighet til å møte og lære om forskjell og likheter i ulike kulturer
 • Fremme inkludering, integre-ring og mangfold i lokalsam-funnet

Frivillige flyktningguider og flyktninger kobles sammen og møtes et par timer i uka i opptil ett år.

Røde Kors Norsktrening

Norsktrening er et lavterskeltilbud, der deltakerne får mulighet til å praktisere og utvikle det norske språket med utgangspunkt i sitt språknivå nivået de er på, lære om det norske samfunn og bygge sosiale nettverk.

Målsetting:

 • Å hjelpe deltagere med å praktisere norsk – hjelp til selvhjelp
 • Å møte deltakerne på deres språknivå
 • Å skape sosial inkludering og en språklig mestringsfølelse

Røde Kors Vennefamilie

Røde Kors Vennefamilie er et tilbud for ungdom som har flyktningbakgrunn, er mellom 15 og 23 år gamle og som lever uten nær familie. I aktiviteten kobles deltakere med frivillige voksenpersoner, og de to partene møtes for å dele gode hverdagsopplevelser ukentlig. De frivillige kan være enkeltmennesker eller familier.

Målsetting:

 • Motvirke ensomhet og utenforskap
 • Styrke ungdommenes opplevelse av mestring og tilhørighet

Krav til frivillige:

 • Gjennomføre intervju og obligatorisk opplæring
 • Undertegne og overholde etikk- og taushets-erklæring
 • For å bli flyktningguide er det 18 års aldersgrense
 • For å bli frivillig i Vennefamilie er det 25 års alders-grense, samt levere politiattest om en kobles med en mindreårig

Hvordan bli frivillig? 

Ta kontakt med egen lokalforen-ing for å høre om ulike tilbud som finnes i lokalmiljøet og hvordan du kan engasjere deg som frivillig. Gå inn på mittrodekors.no for å melde deg som frivillig!