Tips til hvordan vi kan gjøre hverdagen litt lettere for oss selv og andre

Få fysiske møter og enda færre varme klemmer. Å leve med sosial distansering gjør noe med oss. Her er tips til hvordan vi kan gjøre hverdagen litt lettere for oss selv og andre.

Koronapandemien beskrives som en krise. Og Røde Kors tilbyr kurs og opplæring i psykososial førstehjelp som kan være veldig nyttig i krisesituasjoner. Men til forskjell fra en ulykke eller en akutt kritisk situasjon som oppstår, er vi nå i en vedvarende vanskelig livssituasjon som vi alle forholder oss til og det er uvisst hvor lenge.  

Oslo Røde Kors har utarbeidet noen tips til hva man bør være oppmerksom på og råd til hvordan vi kan hjelpe hverandre under pandemien. 

Hvem kan vi møte som har det ekstra vanskelig i disse dager? 

 • Det kan være noen som har mistet sine kjære (pga korona)
 • Det kan være noen som har mistet jobben, har vært i permisjon lenge, eller har stort lønnstap pga koronarestriksjoner
 • Eller det kan være oss alle - som begynner å kjenne sterkt på savnet etter å kunne gi klemmer som før, kunne være mer sosiale med familie og venner 

I slike situasjoner trenger vi hverandre mer enn før. Vi kan bli mer irritable og krangle mer med de vi har rundt oss, vi kan kjenne mye på bekymring for smitte, jobben vår eller ny runde med isolasjon, vi kan bli rastløse eller miste nattesøvn.

Hvordan kan vi møte hverandre i disse dager? 

Å være sosialt isolert er stressende. Det er mange aspekter man ikke lenger kontrollerer når man er isolert eller er i en forlenget venteperiode. Derfor er det viktig at vi i denne perioden:  

 • Lytter til hverandre
 • Tar hverandre på alvor
 • Akseptere at vi reagerer forskjellig på denne situasjonen, og at alle reaksjoner er normale

Hvordan kan vi hjelpe hverandre til gode hverdager når savnet etter normaliteten blir for stort?

Her er noen metoder for å håndtere stress i en slik situasjon:

 • Hold deg aktiv: Les, skriv, spill spill, løs kryssord. Sørg for å holde deg stimulert. En øvelse mange ikke tenker på, men som gir god hjernetrim er å forsøke å huske en bok eller en film man har lest. 
 • Se etter humoren i situasjonen: Humor er en av de sterkeste botemidlene mot håpløshet. Noe så lite som et smil for deg selv, kan lette stress, angst og frustrasjon.    
 • Spis nok og beveg kroppen. Dette motvirker noen av de negative virkningene av stress.    
 • Hold håpet oppe: Tro på noe meningsfylt. Om det er familie, venner, religion eller verdier.    
 • Bruk stressmestringsteknikker: Det finnes en rekke metoder for avslapping, både fysisk og mentalt. Bruk de.
 • Aksepter dine egne følelser: Å være i en stresset situasjon kan medføre en rekke ulike følelsesmessige reaksjoner. Sinne, frustrasjon, angst, anger, usikkerhet og så videre. Dette er normale reaksjoner på en abnormal situasjon. Husk det. Og gjenta det for deg selv. Det du føler er normale reaksjoner i en unormal sitasjon.   

Lær deg koronavettreglene

Vi i Røde Kors har utarbeidet Koronavettreglene. De gir påminnelser og rettningslinjer, på linje med fjellvettreglene.