Barn på skitur med Ferie for alle. Vis bildetekst
Illustrasjonsfoto: Røde Kors

Røde Kors inviterer til gratis vinterferie

Røde Kors ønsker så langt det er mulig å opprettholde tilbudet om vinterferie i regi av "Ferie for alle" siden dette er et viktig tilbud til barnefamilier i en vanskelig situasjon.

Vi vil tilpasse våre ferieopphold i henhold til gjeldende nasjonale smitteverntiltak, samtidig som vi håper på en lettelse i smittevernstiltakene innen uke 8 og 9 når oppholdene skal gjennomføres. Vi vil følge smittesituasjonen nøye, og vil måtte avlyse oppholdene dersom det blir innført enda strengere smittevernstiltak.  

Ferie for alle er Røde Kors sitt ferietilbud til familier med barn i alderen 6-13 år og som over tid har hatt utfordrende økonomi. Oppholdene er gratis for både gjestene og hjelpeapparatet. Feriene er rusfrie og vi vektlegger spennende friluftsaktiviteter for hele familien. For familier som bor i Oslo, Akershus, Østfold og sentrale deler av Buskerud, vil det være gratis transport til og fra Oslo til feriestedene. Detaljert informasjon om transportalternativer og annen relevant informasjon sendes til familiene som får plass. På oppholdet vil det være en gruppe Røde Kors frivillige. De frivillige bistår familiene, leder ut i aktivitet og ser til at smittevern overholdes.  

Vinterferieoppholdene arrangeres:

Sted:

  Tidspunkt:

  Søknadsfrist:

  Merknader:

Merket Røde Kors senter 20. til 24. februar 25.jan  
Vrådal Ferieleiligheter  20. til 24. februar 25.jan  
Vrådal Ferieleiligheter 27.02. til 03.03. 25.jan Kun søkere fra Buskerud

Hvem kan søke

Tilbudet gjelder for familier med svak økonomi bosatt i Viken og Oslo.

Kriterier for å søke:

Familien må ha ett eller flere barn i alderen 6-13 år

Familien må ha hatt svak økonomi over tid, minst 3 år

Minst en av foreldre må kunne kommunisere godt på norsk

Våre frivillige er ikke avlastere, barn med spesielle behov kan kun delta om foreldrene selv kan ivareta barnets/barnas behov (mulig å søke med egen ekstrahjelp)

Har man deltatt på ferie med Røde Kors i løpet av de to siste årene kan man søke, men man vil ikke ha førsteprioritet på plass.

Søknadsprosessen

Alle søknader må gå via hjelpeapparatet i kommunene. Når søknadene er ferdigbehandlet, sendes svaret til påmelder som informerer familiene. Svaret vil inneholde praktisk informasjon om innhold, datoer og oppmøte for avreise.

Søknader som blir sendt direkte fra familier uten at påmelder er involvert, vil dessverre ikke bli behandlet.

Endringer kan forekomme

Som påmelder ber vi deg være oppmerksom på at det kan komme endringer, og vi oppfordrer dere til å informere familiene om dette ved påmelding. Familiene må være villige til å følge de smittevernregler og tiltak som iverksettes på feriestedet, for å ivareta sikkerheten for alle som deltar på oppholdene våre. Overholdes ikke disse kan det medføre at oppholdet må avbrytes.

Søknaden sendes elektronisk innen 25. januar. 

Vi håper dere kan formidle dette tilbudet til barnefamilier som har store utfordringer i hverdagen knyttet til svak økonomi og som har behov for en trygg og innholdsrik vinterferie. Er det noe dere lurer på er det bare å kontakte oss. På forhånd takk for hjelpen!