Barn som fisker. Vis bildetekst
Foto: Røde Kors

Påmelding til gratis høstferie med Røde Kors

Tilbudet er rettet mot familier som bor i Viken og Oslo, som har minst et barn mellom 6-13 år og som over tid har hatt utfordrende økonomi.

En av foreldre må også kunne kommunisere på norsk. Våre ferieopphold, samt alle aktiviteter er gratis for både gjester og for hjelpeapparatet.

For mer informasjon gå inn på rodekors.no/ferieforalle, eller ta kontakt med oss på ffaostlandet@redcross.no

Alle søknader må gå via hjelpeapparatet i kommunene. Søknader som blir sendt direkte fra familier uten at påmelder er involvert, vil dessverre ikke bli behandlet.

Søknaden sendes elektronisk innen 1.september.