Barn som leker på vinteren Vis bildetekst
Foto: Røde Kors

Gratis påskeferieopphold i regi av Røde Kors

Ferie for alle er Røde Kors sitt ferietilbud til familier med barn i alderen 6-13 år og som over tid har hatt utfordrende økonomi.

Oppholdene, aktivitetene samt transporten fra Oslo til feriesentrene er gratis for både gjestene og påmeldere. Feriene er rusfrie og vi vektlegger spennende friluftsaktiviteter for hele familien. Detaljert informasjon om transportalternativer og annen relevant informasjon sendes til familiene som får plass. På oppholdet vil det være en gruppe Røde Kors frivillige. De frivillige bistår familiene, leder ut i aktivitet og ser til at smittevern overholdes.

Påskeferieoppholdene arrangeres:

Sted:

Tidspunkt:

Merket Røde Kors senter

09. til 13. april
Søknadsfrist: 11. mars

Vrådal Ferieleiligheter

09. til 13. april
Søknadsfrist: 11. mars

Merket Røde Kors senter

13. til 17. april
Søknadsfrist: 11. mars

Vrådal Ferieleiligheter

13. til 17. april
Søknadsfrist: 11. mars

Hvem kan søke

Tilbudet gjelder for familier med svak økonomi bosatt i Viken og Oslo.

Kriterier for å søke:

  • Familien må ha minst ett eller flere barn i alderen 6-13 år
  • Familien må ha hatt svak økonomi over tid, minst 3 år
  • Minst en av foreldre må kunne kommunisere godt på norsk
  • Våre frivillige er ikke avlastere, barn med spesielle behov kan kun delta om foreldrene selv kan ivareta barnets/barnas behov (mulig å søke med egen ekstrahjelp)
  • Har man deltatt på ferie med Røde Kors i løpet av de to siste årene kan man søke, men man vil ikke ha førsteprioritet på plass.

Søknadsprosessen

Alle søknader må gå via hjelpeapparatet i kommunene. Når søknadene er ferdigbehandlet, sendes svaret til både påmelder og familiene som får plass. Svaret vil inneholde praktisk informasjon om innhold, datoer og oppmøte for avreise.

Søknader som blir sendt direkte fra familier uten at påmelder er involvert, vil dessverre ikke bli behandlet.

Endringer kan forekomme

Som påmelder ber vi deg være oppmerksom på at det kan komme endringer, og vi oppfordrer dere til å informere familiene om dette ved påmelding. Familiene må være villige til å følge Røde Kors sine regler på feriestedet. Overholdes ikke disse kan det medføre at familien blir bedt om å reise hjem på egen regning.

Søknaden sendes elektronisk innen 11. mars.