Barn som leker i vannet Vis bildetekst
Illustrasjonsfoto: Røde Kors

Røde Kors inviterer til gratis sommerferie

Også i år planlegger Røde Kors rekordmange sommerferieopphold for familier.

Ferieoppholdene vil arrangeres fra uke 26 til uke 32. Alle ferieopphold, aktiviteter og transport fra utvalgte byer til feriestedet er gratis for både gjester og for hjelpeapparatet.

Detaljert informasjon om transportalternativer og annen relevant informasjon sendes til familiene som får plass. Feriene er rusfrie og vi vektlegger spennende friluftsaktiviteter for hele familien.

Under finner dere sommerens destinasjoner. Detaljert sommerprogram finner dere under søknadsskjema.

Bøkevangen Aktivitetsgård

Vrådal Ferieleiligheter

Sjøglimt i Ørje

Fevik Maritime Leirskole

Strand Sandefjord

Haraldvigen Kristiansand

Eidene Tjøme

Hvem kan søke

Tilbudet gjelder for barn og familier som lever med vedvarende lavinntekt og som er bosatt i Akershus, Buskerud, Østfold og Oslo.

Kriterier for å søke:

  • Familien må ha minst ett eller flere barn i alderen 6-13 år
  • Familien må ha hatt svak økonomi over tid, minst 3 år i Norge
  • Minst en av foreldre må kunne kommunisere godt på norsk
  • Våre frivillige er ikke avlastere, barn med spesielle behov kan kun delta om foreldrene selv kan ivareta barnets/barnas behov (mulig å søke med egen ekstrahjelp)
  • Har man deltatt på ferie med Røde Kors i løpet av de tre siste årene kan man søke, men man vil ikke ha førsteprioritet på plass.

Barneopphold

For barn i alderen 7 til 12 år, som kan ha godt av å reise alene, arrangerer vi et rent barneopphold. På dette oppholdet vil barna reise sammen med en trygg gruppe med frivillige som skal aktivisere barna og skape gode ferieminner.     

Før innsending av søknad

Alle søknader må gå via hjelpeapparatet. Familiene må bli godt informert om kriteriene for å søke på våre ferier. Søknader som blir sendt direkte fra familier uten at påmelder er involvert, vil dessverre ikke bli behandlet.

For mer informasjon les her. Det er viktig å lese informasjonen nøye før du går til selve søknadskjemaet.  

Søknadskjema:

For å søke plass for en aktuell familie må du gå inn her: Røde Kors - Ferie for alle | Røde Kors (service-now.com)

Ved innsendt søknad vil du motta en bekreftelsesmail som kan besvares direkte ved spørsmål.

Søknadsprosessen

I forbindelse med sommerferien vil vi behandle søknadene fortløpende, fra vi åpner søknadskjema og helt fram til alle plasser er tildelt og bekreftet. Søknadsskjema åpnes onsdag 17.april kl.12.00. Når søknadene er ferdigbehandlet, sendes svaret til både påmelder og familiene med beskjed om familien har fått plass, eller er på en venteliste. Familier som er på venteliste vil bli kontaktet fortløpende ved ledig kapasitet.  

Vi setter ikke noe søknadsfrist, men vi gjør dere oppmerksomme på at oppholdene fjernes fra søknadsskjema så fort ferieoppholdene er fullbooket. Med andre ord jo fortere dere søker jo fortere vil vi kunne gi dere svar på søknaden.  

Informasjonsmøte på Teams for påmeldere

Onsdag 17. april kl. 13.00 vil vi arrangere et Teamsmøte for alle interesserte påmeldere. Teamsmøte blir sendt direkte til tidligere påmeldere via Outlook. Da vil vi presentere Ferie for alle og svare på eventuelle spørsmål knyttet til søknader, søknadsprosessen og sommerens ferieopphold. 

Vi håper dere kan formidle dette tilbudet til alle som jobber med barnefamilier som har store utfordringer i hverdagen knyttet til svak økonomi og som har behov for en trygg og innholdsrik sommerferie.

Er det noe dere lurer på er det bare å kontakte oss på ferieforalleostlandet@redcross.no