Hammerfest Røde Kors

Hammerfest Røde Kors har i dag mange ildsjeler som stiller opp uke etter uke for å glede andre mennesker.

Adresse
pb 161 Sentrum, 9615 HAMMERFEST
Telefon
95999138
E-post
hammerfest.rodekors@gmail.com
Leder
Glenn Fredriksen

Velkommen!

Hammerfest Røde Kors Hjelpekorps:

Korpsleder:
Kjetil Solvang
mob.: 906 07 066
E-post: kjetil.solvang75@gmail.com

Operativ leder:
Leif Arne Eide
mob.: 913 68 061
E-post: leifar-e@online.no

Administrativ leder:
Emma Myrvoll
mob.: 482 44 035
E-post: myrv0ll@hotmail.com

Her finner du oss på vår Facebook-side

Leder Omsorg:

Hanne AnitaSøbstad
mob.: 9454 49 093, e-post: hanne_a_s87@hotmail.com

Omsorg omfatter

  • Besøkstjenesten
  • Besøksvenn med hund
  • Barnehjelpen
  • Kulturutvekslingen
Aktiviteter for Hammerfest Røde Kors: