Hasvik Røde Kors

Hasvik Røde Kors er her for å hjelpe mennesker i sårbare livssituasjoner.

Adresse
Postboks 152, 9593 BREIVIKBOTN
Telefon
97966089
E-post
mari.gamst@hotmail.com
Leder
Mari Gamst
Nestleder
Valgerd Olsen

Her finner du oss på vår Facebook-side

Aktiviteter i Hasvik Røde Kors