Mehamn Røde Kors

Mehamn Røde Kors er her for å hjelpe mennesker i sårbare livssituasjoner.

Adresse
Boks 398, 9770 MEHAMN
Telefon
97505559
E-post
Makerhei@gmail.com
Nestleder
May Helena Kivikoski
Leder
Mairen Johansen Akerhei

Du kan sende e-post til lokalforening: mehamn@rodekors.org 

Her finner du oss på vår Facebook-side

Leder for Besøkstjenesten

Laila Breivik,  tel.95754985, e-post lsbreivi@online.no

Aktiviteter til Mehamn Røde Kors: