Nordkapp Røde Kors Besøkstjeneste

Hvis du er interessert i å være med i Nordkapp Røde Kors, ta kontakt med Finnmark Røde Kors for mer informasjon tel.78953687 mail: dk.finnmark@redcross.no

For å være med i Nordkapp Røde Kors Besøkstjenesten ta kontakt med Niels Westphal, tel. 462-86-441 eller e-post niels@kirken.nordkapp.no

Besøkstjenesten