Finnmark. Distriktsaktiviteter og Distriktssamarbeid

Du kan melde deg inn i Finnmark Røde Kors, hvis du bor i en kommune som ikke har Røde Kors forening eller hvis du er interessert i aktiviteter som drives bare av distriktet.

  • FFA, friluftsleir for barn

 Ta kontakt med distriktskontoret for mer informasjon. tel. 78953687 eller dk.finnmark@redcross.no