Distriktstyret og D-rådene i Finnmark Røde Kors

Distriktsstyret til Finnmark Røde Kors: 

 • Leder: Dag Røberg, Alta, tel. 91898910,
 • Nestleder: Knut-Ole Rønningen, Vardø,  knroe@online.no
 • Styremedlem:  Ørjan Olsen, Kjøllefjord
 • Styremedlem: Dan Børge Weie, Kjøllefjord
 • Styremedlem: Distriktsrådsleder Hjelpekorps: Viktor A. Hansen, Vardø
 •  
 • Styremedlem: Distriktsrådsleder Omsorg: Siri R. Johansen, Alta
 •  
 • Varamedlem: Gabriella Jurisic Ottesen, Alta

Distriktsråd Hjelpekorps:

Distriktsråd Omsorg:

 • Medlem: Bente A. Henriksen, Hammerfest bentealise1@gmail.com mob. 90055741
 • Varamedlem: Bente Larsen, Karasjok