Distriktstyret og D-rådene i Finnmark Røde Kors

Distriktsstyret til Finnmark Røde Kors: 

  • Leder: Dag Røberg, Alta, tel. 91898910,
  • Nestleder: Knut-Ole Rønningen, Vardø,  knroe@online.no
  • Styremedlem:  Ørjan Olsen, Kjøllefjord
  • Distriktsrådsleder Hjelpekorps: Viktor A. Hansen, Vardø
  • Distriktsrådsleder Omsorg: Siri R. Johansen, Alta
  • Varamedlem: Dan Børge Weie, Kjøllefjord

Distriktsråd Hjelpekorps:

Distriktsråd Omsorg:

  • Medlem: Bente A. Henriksen, Hammerfest bentealise1@gmail.com mob. 90055741
  • Varamedlem: Bente Larsen, Karasjok