Brøttum og omegn Røde Kors

Brøttum og omegn Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Gammelvegen 6, 2610 MESNALI
Telefon
90076999
E-post
brottum@rodekors.org
Leder
Anstein Kvam
Nestleder
Ann-Kristin Fauskrud

Her finner du Brøttum Hjelpekorps Facebook-side

Våre aktiviteter