Hedmark Røde Kors

Foto av noen frivillige i Innlandet

Hedmark Røde Kors har 21 foreninger og ca 1500 frivillige fordelt på nesten alle kommunene i Hedmark.  Vi skal sørge for god beredskap, dekke humanitære behov og respondere for å redde liv.

Her finner du lokalforeningene i Hedmark

Odal  Røde Kors ble stiftet 03.01.2023, og dekker både Nord- og Sør- Odal. Vi har i dag aktivitetene beredskapsvakt og besøkstjeneste.
Eidskog Røde Kors tilbyr sosiale, sunne og trygge aktiviteter, strekker ut en hjelpende hånd og er tydelig aktør i lokalt beredskapsarbeid og den frivillige redningstjenesten.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Besøksvenn, Besøksvenn med hund, Flyktningguide, Våketjeneste, Vitnestøtte, Barnas røde Kors, Beredskap, Leksehjelp, Treffpunkt og Røde Kors butikk.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Besøksvenn, Sosial kontakt og nettverksarbeid, Leksehjelp og Barnas Røde Kors.
Vi har aktivitet innen Hjelpekorps. Besøksvenn, Flyktninguide, Besøk til innsatte i fengsel og Vitnestøtte.
Vi har aktiviteter innen Besøksvenn, Besøksvenn med hund, Besøksvenn med barn, Norsktrening, Flyktningguide, Flyktningtjeneste, Kulturkafe, Norsktrening på Grande og Førstehjelp for barnehager.
Stange Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom omsorgsaktiviteter.
Vi har aktiviteter innen Besøksvenn og Barnas Røde Kors.
Solør Røde Kors har aktiviteter innen besøkstjeneste og beredskapsvakter. Vi har også aktiviteter for beboere på asylmottak.