Elverum Røde Kors

Elverum Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid, omsorgsaktiviteter og Røde Kors Ungdom.

Adresse
Postboks 303, 2403 ELVERUM
Telefon
90830957
E-post
elverumrodekors@gmail.com
Leder
Arild Storberget
Nestleder
Karen Grete Risom Olsen

Her finner du Elverum Hjelpekorps Facebook-side

Aktiviteter i Elverum Røde Kors