Elverum Røde Kors

Elverum Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid, omsorgsaktiviteter og Røde Kors Ungdom.

Adresse
Ankers vei 7, 2409 ELVERUM
Telefon
94005617
E-post
elverumrodekors@gmail.com
Nestleder
Karen Grete Risom Olsen
Leder
Karen Grete Risom Olsen

Her finner du Elverum Hjelpekorps Facebook-side

Aktiviteter i Elverum Røde Kors