Elverum Røde Kors takker deg som medlem

Styret for Elverum Røde Kors takker deg for at du støtter oss gjennom ditt medlemsskap.

Styret for Elverum Røde Kors har ansvar for tilrettelegging og koordinering av all Røde Kors aktivitet i lokalområdet vårt. Dette gjelder hjelpekorps, beredskapsvakter, de mange omsorgsaktivitetene våre og/eller tiltak for flyktninger og innvandrere i alle aldre og nasjonaliteter. Røde Kors butikken vår bidrar til at mange familier kan skaffe seg både klær, sportsutstyr, kjøkkenutstyr m.m. til en rimelig pris.

Våre medlemmer gjør en forskjell

For å kunne videreutvikle og finansiere all lokal Røde Kors aktivitet, er vi helt avhengig av et høyt medlemstall og at mange medlemmer slutter opp om de ulike aktivitetene våre. Et aktivt medlemsskap bidrar til at den enkelte av oss har et givende sosialt fellesskap med andre som deler våre interesser.

Det nye Røde Kors huset vårt i Ankersveg 7, like ved idrettsanlegget «Fylken», gir Elverum Røde Kors helt nye muligheter til å samle medlemmer, flyktninger og andre til aktiviteter, møter og kurs. Det er lagt ned utallige dugnadstimer i å sette huset i stand. Fortsatt gjenstår det en del arbeider, både ute og inne. Et hus og tomt krever også vedlikehold, så her er hjelpende hender fortsatt velkomne.

Elverum Røde Kors er som kjent en viktig frivillig beredskapsorganisasjon som bistår offentlige myndigheter ved uventede og uønskede hendelser. I disse dager skal samarbeidsavtalen mellom Elverum kommune og Elverum Røde Kors revideres.

Innsatsen fra Elverum Røde Kors under to år med pandemitiltak er satt pris på, både fra kommunens side og fra innbyggerne våre. Kommunen markerte sin takk gjennom en invitasjon til pizza, bløtkake og mange gode ord fra kommune-direktør Kristian Trengereid.

Styret for Elverum Røde Kors viderebringer kommuneledelsens takk til alle som stilte opp ved teststasjonen i all slags vær, sju dager i uka gjennom to år!

Det er imidlertid viktig å minne om all den gode, øvrige Røde Kors aktiviteten som foregikk under og like etter de spesielle pandemitiltakene. Her er en kort orientering om de ulike aktivitetene våre:

Lokalforening

Lokalforeningen har ansvaret for all Røde Kors-virksomhet i sitt lokalmiljø. Foreningen skal drive Røde Kors-arbeid i overensstemmelse med Lover for Røde Kors, og beslutninger fattet av Landsmøtet, Landsstyret og det aktuelle distriktet det hører under. Lokalforeningens styrende organer er lokalstyret og årsmøtet.

For å løse arbeidsoppgavene våre, har lokalforeningen opprettet lokale avdelinger for Røde Kors Hjelpekorps og Røde Kors Omsorg. Under disse avdelingene er det en rekke ulike og spennende aktiviteter, så her er det noe som passer de fleste som ønsker en meningsfull frivillig aktivitet. I tillegg til det relativt nystartede Barnas Røde Kors, håper vi også å opprette et utvalg for Røde Kors ungdom i løpet av høsten.

Hjelpekorps

Røde Kors Hjelpekorps er den største frivillige aktøren innen den norske redningstjenesten. Hjelpekorpset rykker ut på kort varsel og er alltid klar til innsats.

Røde Kors Hjelpekorps er frivillig samfunnsberedskap i praksis:

Vi er klare til å rykke ut med både redningsmateriell og personell hvis en større ulykke, krise eller katastrofe inntreffer. Hjelpekorpset blir utkalt av politiet når noen blir meldt savnet, ved større ulykker og naturkatastrofer. Hver dag, hele året, er ett eller flere hjelpekorps i Norge i aktivitet for å hjelpe mennesker.

Medlemmer fra Røde Kors Hjelpekorps er en betydelig aktør for å øke befolkningens kompetanse innen førstehjelp. Hjelpekorpset tilbyr førstehjelpsopplæring til ulike befolkningsgrupper i alle aldre. «Henry dukken» er et populært hjelpemiddel for førstehjelpsopplæring i barnehager.

Medlemmer i hjelpekorpset har også tatt ansvar for å etablere Barnas Røde Kors, BARK, som er et gratis aktivitetstilbud for barn i skolepliktig alder.

Omsorg

Røde Kors Omsorg organiserer en rekke aktiviteter for å motvirke ensomhet og skape sosiale nettverk. Her i Elverum har vi besøksvenner med hund, og besøksvenner uten hund. En nyere aktivitet er Våketjeneste. Formålet med Røde Kors Våketjeneste er å tilby medmenneskelig nærvær til dødende og deres pårørende der det ønskes av de pårørende.

Røde Kors omsorg organiserer også vitnestøtte i samarbeid med Tingretten. Hensikten her er å trygge de som innkalles i rollen som vitner.

Røde Kors omsorg driver en rekke aktiviteter med sikte på å lette integrering av flyktninger og innvandrere. Vi organiserer flyktningguider, Internasjonal kvinnekafe, svømme-undervisning for innvandrerkvinner, Treffpunkt for ungdommer og leksehjelp , vitnestøtte.

Besøkstjenesten er den største omsorgsaktiviteten i Røde Kors. Den organiseres gjennom omsorg/besøkstjeneste til private hjem, institusjoner og felles sosiale møteplasser.

Målgruppen utvides stadig og gir rom for flere bruksområder som tilstelninger på institusjoner, bingo, sittedans, turer og felles temaer ved andre åpne møteplasser. Rundt om i landet er besøksvenner til hjelp og støtte for ensomme, syke, eldre, unge, enslige forsørgere, innvandrere og tidligere psykiatriske pasienter.

Omsorg organiserer Ønsketreet i samarbeid med Nav, kommunen og Amfi. Røde Kors samarbeider med den kommunale omsorgstjenesten og med Frivilligssentralen i kommunen.

Røde Kors butikken

Røde Kors butikken holder til i andre etasje i Kremmertorget. Takket være gode givere av brukte ting som er salgbare og en dyktig frivillig stab, har Røde Kors butikken i Elverum mange trofaste kunder. For uten å bidra til at mange familier kan skaffe seg det de trenger for en rimelig pengehar Røde Kors butikken har utviklet seg til å bli en viktig inntektskilde for Elverum Røde Kors.

Enkle måter å støtte Elverum Røde Kors på:

  • Alle betalende medlemmer av Røde Kors, bidrar til å støtte aktivitetene våre.
  • Alle som handler i Røde Kors butikken, bidrar til å sikre Elverum Røde Kors inntekter til å videreutvikle tjenestene våre.
  • Hvis du ønsker at Elverum Røde Kors skal få støtte fra Norsk tipping gjennom Grasrotandelen, registrerer du det på spillekortet ditt hos kommisjonæren!
  • Du kan også støtte oss ved å trykke på Røde Kors knappen da du panter Her har du også anledning til å vinne opptil en million kroner.
  • Vi erfarer også at pårørende ønsker å gi en gave til Elverum Røde Kors i forbindelse med begravelser. Dette lar seg nå lett organisere gjennom kontakt med begravelsesbyråenes minnesider.

Takk for all støtte til Elverum Røde Kors og velkommen til nye medlemmer!