Kongsvinger Røde Kors

Kongsvinger Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Røde Kors vegen 4, 2208 KONGSVINGER
Telefon
48195465
E-post
kongsvinger@rodekors.org
Leder
Anita Kapstad
Nestleder
Glenn Christian Paulsen Luijbregts

Her finner du Kongsvinger Hjelpekorps Facebook-side

Aktiviteter i Kongsvinger Røde Kors