Kongsvinger Røde Kors

Kongsvinger Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Boks 727, 2204 KONGSVINGER
Telefon
48195465
E-post
kongsvinger@rodekors.org

Her finner du Kongsvinger Hjelpekorps Facebook-side

Aktiviteter i Kongsvinger Røde Kors