Nes Røde Kors

Nes Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og Besøksvenn

Adresse
Midtun, 2350 NES PÅ HEDMARKEN
E-post
johanlysaker@gmail.com
Leder
Johan Lysaker
Nestleder
Arne Westby

Her finner du Nes Hjelpekorps Facebook-side

Aktivitetsbeskrivelser