to kvinner og to menn fra styret i Odal Røde Kors ser i kamera, inne

Odal Røde Kors

Odal  Røde Kors ble stiftet 03.01.2023, og dekker både Nord- og Sør- Odal. Vi har i dag aktivitetene beredskapsvakt og besøkstjeneste.

Styret består av styremedlem June Lill Solstad Westheim, nestleder Terje Holtet, leder Merethe Liland og vara styremedlem Andreas Dalüge.

Her finner du oss på Facebook.

Kontakt: Merethe Liland på 934 53 202

Her kan du se hva Sør Odals ordfører tenker om stiftelsen av Odal Røde Kors.