Cathrine Bang Hellum, mann og KIm Jøranlie

Gi av deg selv til jul

Med ufred i verden er det stadig flere flyktninger som kommer til Norge, og som trenger vår hjelp. I Røde Kors i Innlandet har vi et ønske om å bidra til en bedre hverdag for de som bor på mottakene.

Aktiviteten Ambulerende team består av frivillige som organiserer og gjennomfører aktiviteter på asylmottakene. Nå vil vi gjerne ha flere med på laget!

Bli med oss i Ambulerende team

Du kan bidra med aktivitet inn på alle mottakene, også utenfor ditt nærområde/lokalforening. Aktivitetene kan være alt fra grilling til tur i skogen, aktivitetskafe, barneaktiviteter, utflukter, førstehjelpskurs og mye mer.

Tett samarbeid med lokalforeningene

Det er mange lokalforeninger som gjør en stor innsats på asylmottakene i sitt nedslagsfelt. Dette initiativet vil være et supplement til lokalforeningene der det allerede er aktivitet. Vi ønsker også tilbakemeldinger fra lokalforeninger rundt aktivitet eller dialog de har med mottak i sine områder.

Alle monner drar – og sammen kan vi gjøre en forskjell

Kontakt rådgiver for sosial inkludering i Røde Kors i Innlandet, Nina Jensen Dobloug på nina.jensen.dobloug@redcross.no hvis du ønsker å vite mer eller bli med i det Ambulerende teamet.