2023_Nødnett_Omfordeling_Hedmark (2)

Omfordeling av nødnettsterminaler

Det skal foretas en omfordeling av de håndholdte nødnettsterminalene i Hedmark Røde Kors.

Bakgrunn


Distriktstråd Hjelpekorps vedtok i møte den 09.01.23 at det skal foretas en omfordeling av terminalene i Hedmark i 2023. Distriktstrådets oppdrag er å gjøre en vurdering på hvilke kriterier som skal legges til grunn og hvordan dette gir utslag for vår totale beredskap og reaksjonsevne.

Distriktsrådet ønsker at omfordeling ikke skal svekke totalberedskapen i noen del av fylket.

Tid for regodkjenning


Kriteriene for omfordeling vil bli vedtatt 21.02.23. Saken blir likevel varslet nå slik at alle korps skal få tid til å regodkjenne sine medlemmer.

I tiden før vedtak vil rådet jobbet sammen med sambandsleder/distriktsrådsleder Lars Molstad, for å finne gode kriterier som skal følge omfordelingen. Enkeltkorps må gjerne sende inn innspill som vil bli tatt med inn i diskusjonen. 


Tidsplan


D-råd hjelpekorps har som intensjon å gjennomføre omfordeling kort tid etter 21. februar.  D-rådet ønsker allerede nå å signalisere at de vil gjennomføre tellinger og omfordeling mer regelmessig enn det som har vært tilfelle frem til nå.

Spørsmål?


Dersom det er noen spørsmål som gjelder omfordelingen kan disse rettes til operativ leder i d-rådet Roar Lien på roar.lien@rodekors.org eller 90887704.
Praktiske spørsmål om omfordelingen kan rettes til sambandsleder/d-rådsleder Lars Molstad på lars@molstad.org eller 48044666